Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Launchpad Translators instructions.
413 of 914 results
4.
GNOME Software showcases featured and popular applications with useful descriptions and multiple screenshots per application. Applications can be found either through browsing the list of categories or by searching. It also allows you to update your system using an offline update.
Programi "GNOME Software" shfaq aplikacione popullore, duke përfshirë përshkrimet e nevojshme si dhe pamje të shumëfishta për çdo aplikacion. Aplikacionet mund të kërkohen duke naviguar nëpër listën e kategorive, ose me kërkim manual. Ky program të lejon gjithashtu të përditësoni sistemin tuaj kur nuk keni lidhje në Internet, duke përdorur një skedar përditësimi, të shkarkuar paraprakisht.
Translated by Vilson Gjeci
Located in data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:14
5.
Overview panel
Paneli i mbikqyrjes
Translated by Vilson Gjeci
Located in data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:25
6.
Details panel
Paneli i detajeve
Translated by Vilson Gjeci
Located in data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:29 data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:33
7.
Installed panel
Paneli i aplikacioneve të instaluara
Translated by Vilson Gjeci
Located in data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:37
8.
Updates panel
Paneli i përditësimeve
Translated by Vilson Gjeci
Located in data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:41 data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:45
9.
The update details
Detajet e përditësimeve
Translated by Vilson Gjeci
Located in data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:49
10.
The GNOME Project
Projekti GNOME
Translated by Vilson Gjeci
Located in data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:1932
11.
Ubuntu Software
Program i Ubuntu
Translated by Vilson Gjeci
Located in data/org.gnome.Software.desktop:3
12.
Add, remove or update software on this computer
Shto, hiq dhe përditëso programe në këtë kompjuter
Translated by Vilson Gjeci
Located in data/org.gnome.Software.desktop:4 src/org.gnome.Software.desktop.in:4
13.
Updates;Upgrade;Sources;Repositories;Preferences;Install;Uninstall;Program;Software;App;Store;
Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
(no translation yet)
Located in data/org.gnome.Software.desktop:12 src/org.gnome.Software.desktop.in:12
413 of 914 results

This translation is managed by translation group launchpad-translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Vilson Gjeci.