Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Launchpad Translators instructions.
1625 of 914 results
16.
A list of compatible projects
Lista e projekteve të përshtatshme
Translated by Vilson Gjeci
Located in data/org.gnome.software.gschema.xml:5
17.
This is a list of compatible projects we should show such as GNOME, KDE and XFCE.
Kjo është një listë e projekteve të përputhshme, të cilat ne do t'i shfaqim, si p.sh. GNOME, KDE dhe XFCE.
Translated by Vilson Gjeci
Located in data/org.gnome.software.gschema.xml:6
18.
Whether to manage updates and upgrades in GNOME Software
Nëse dëshiron ti menaxhosh përditësimet the përmirësimet në Programet e GNOME
Translated by Vilson Gjeci
Located in data/org.gnome.software.gschema.xml:10
19.
If disabled, GNOME Software will hide the updates panel, not perform any automatic updates actions or prompt for upgrades.
Nëse është i çaktivizuar, programi GNOME Software do të fshehë panelin e përditësimit dhe nuk do ju shfaqë kërkesa për përditësime, ose për përditësime madhore të sistemit.
Translated by Vilson Gjeci
Located in data/org.gnome.software.gschema.xml:11
20.
Automatically download and install updates
(no translation yet)
Located in data/org.gnome.software.gschema.xml:15
21.
If enabled, GNOME Software automatically downloads software updates in the background, also installing ones that do not require a reboot.
(no translation yet)
Located in data/org.gnome.software.gschema.xml:16
22.
Notify the user about software updated in the background
(no translation yet)
Located in data/org.gnome.software.gschema.xml:20
23.
If enabled, GNOME Software notifies the user about updates that happened whilst the user was idle.
(no translation yet)
Located in data/org.gnome.software.gschema.xml:21
24.
Whether to automatically refresh when on a metered connection
Nëse të vetë-rifreskohet në një rrjet me Internet të limituar
Translated by Vilson Gjeci
Located in data/org.gnome.software.gschema.xml:25
25.
If enabled, GNOME Software automatically refreshes in the background even when using a metered connection (eventually downloading some metadata, checking for updates, etc., which may incur in costs for the user).
Nëse është i aktivizuar, programi GNOME Software do të rifreskohet automatikisht në sfond, edhe nëse ju po përdorni një lidhje të kufizuar (duke shkarkuar disa të dhëna mbi përditësimet, përmirësimet, etj., të cilat mund të shkaktojnë humbje monetare për përdoruesin).
Translated by Vilson Gjeci
Located in data/org.gnome.software.gschema.xml:26
1625 of 914 results

This translation is managed by translation group launchpad-translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Vilson Gjeci.