Translations by Vilson Gjeci

Vilson Gjeci has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 125 results
1.
GNOME Software
2020-04-15
Programe GNOME
2.
Application manager for GNOME
2020-04-15
Menaxher programesh për GNOME
3.
Software allows you to find and install new applications and system extensions and remove existing installed applications.
2020-04-15
Programi "Software" ju lejon të gjeni dhe të instaloni aplikacione të reja/shtojca, si dhe të fshini aplikacionet ekzistuese.
4.
GNOME Software showcases featured and popular applications with useful descriptions and multiple screenshots per application. Applications can be found either through browsing the list of categories or by searching. It also allows you to update your system using an offline update.
2020-04-15
Programi "GNOME Software" shfaq aplikacione popullore, duke përfshirë përshkrimet e nevojshme si dhe pamje të shumëfishta për çdo aplikacion. Aplikacionet mund të kërkohen duke naviguar nëpër listën e kategorive, ose me kërkim manual. Ky program të lejon gjithashtu të përditësoni sistemin tuaj kur nuk keni lidhje në Internet, duke përdorur një skedar përditësimi, të shkarkuar paraprakisht.
5.
Overview panel
2020-04-15
Paneli i mbikqyrjes
6.
Details panel
2020-04-15
Paneli i detajeve
7.
Installed panel
2020-04-15
Paneli i aplikacioneve të instaluara
8.
Updates panel
2020-04-15
Paneli i përditësimeve
9.
The update details
2020-04-15
Detajet e përditësimeve
10.
The GNOME Project
2020-04-15
Projekti GNOME
11.
Ubuntu Software
2020-03-23
Program i Ubuntu
12.
Add, remove or update software on this computer
2020-03-23
Shto, hiq dhe përditëso programe në këtë kompjuter
16.
A list of compatible projects
2020-03-23
Lista e projekteve të përshtatshme
17.
This is a list of compatible projects we should show such as GNOME, KDE and XFCE.
2020-03-23
Kjo është një listë e projekteve të përputhshme, të cilat ne do t'i shfaqim, si p.sh. GNOME, KDE dhe XFCE.
18.
Whether to manage updates and upgrades in GNOME Software
2020-03-23
Nëse dëshiron ti menaxhosh përditësimet the përmirësimet në Programet e GNOME
19.
If disabled, GNOME Software will hide the updates panel, not perform any automatic updates actions or prompt for upgrades.
2020-03-23
Nëse është i çaktivizuar, programi GNOME Software do të fshehë panelin e përditësimit dhe nuk do ju shfaqë kërkesa për përditësime, ose për përditësime madhore të sistemit.
24.
Whether to automatically refresh when on a metered connection
2020-03-23
Nëse të vetë-rifreskohet në një rrjet me Internet të limituar
25.
If enabled, GNOME Software automatically refreshes in the background even when using a metered connection (eventually downloading some metadata, checking for updates, etc., which may incur in costs for the user).
2020-03-23
Nëse është i aktivizuar, programi GNOME Software do të rifreskohet automatikisht në sfond, edhe nëse ju po përdorni një lidhje të kufizuar (duke shkarkuar disa të dhëna mbi përditësimet, përmirësimet, etj., të cilat mund të shkaktojnë humbje monetare për përdoruesin).
26.
Whether it’s the very first run of GNOME Software
2020-03-23
Nëse është hera e parë që aplikacioni GNOME Software ekzekutohet
27.
Show star ratings next to applications
2020-03-23
Shfaq yjet e vlerësimit përbri programeve
28.
Filter applications based on the default branch set for the remote
2020-03-23
Filtroni programet bazuar mbi degën e paravendosur për kontrollin në distancë
29.
Non-free applications show a warning dialog before install
2020-03-23
Aplikacionet me pagesë shfaqin një dritare këshilluese përpara se të instalohen
31.
A list of popular applications
2020-03-23
Një listë programesh të përhapur
66.
Software Install
2020-04-15
Instalim Programesh
67.
Install selected software on the system
2020-04-15
Instalo në sistem programin e përzgjedhur
97.
All
2020-03-23
Të gjitha
110.
Pending
2020-03-23
Në pritje
113.
Installed
2020-03-23
Instaluar
114.
Installing
2020-03-23
Po instalohet
115.
Removing
2020-03-23
Po hiqet
139.
Go back
2020-04-15
Shko mbrapa
145.
%e %B %Y
2020-03-23
%e %B %Y
147.
MODE
2020-03-23
MËNYRA
148.
Search for applications
2020-03-23
Kërko programe
149.
SEARCH
2020-03-23
KËRKO
151.
ID
2020-03-23
ID
153.
PKGNAME
2020-03-23
PKGNAME
156.
FILENAME
2020-03-23
FILENAME
163.
Show version number
2020-03-23
Shfaq numrin e versionit
165.
translator-credits
2020-03-23
Launchpad Contributions: Ermir https://launchpad.net/~ermir1993-bajraktari Indrit Bashkimi https://launchpad.net/~indritbsh Vilson Gjeci https://launchpad.net/~vilsongjeci
166.
About Software
2022-06-01
Rreth Programit
167.
A nice way to manage the software on your system.
2020-03-23
Një mënyrë e këndshme për të menaxhuar programet në sistemin tuaj.
221.
Install…
2020-03-23
Instalo…
222.
Cancel
2020-03-23
Anulo
223.
Install
2020-03-23
Instalo
227.
Device cannot be used during update.
2020-03-23
Pajisja nuk mund të përdoret gjatë përditësimit.
236.
_Cancel
2020-03-23
_Anulo
240.
Other
2020-03-23
Tjetër
241.
Featured
2020-03-23
Me Role
321.
%s is now installed
2020-03-23
%s tani është i instaluar