Translations by Sebastien Bacher

Sebastien Bacher has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 377 results
1.
GNOME Software
2022-06-01
Programi GNOME
13.
Updates;Upgrade;Sources;Repositories;Preferences;Install;Uninstall;Program;Software;App;Store;
2022-06-01
Posodobitve;Posodobitev;Viri;Skladišča;Programi;Namestitev;Lastnosti;Odnamestitev;App;Trgovina;Update;
14.
Install an appstream file into a system location
2022-06-01
Namesti pretočno datoteko na sistemsko mesto
15.
Installing an appstream file into a system location
2022-06-01
Poteka nameščanje pretočne datoteke na sistemsko mesto
18.
Whether to manage updates and upgrades in GNOME Software
2022-06-01
Ali naj bodo posodobitve upravljane z orodjem Programi GNOME
25.
If enabled, GNOME Software automatically refreshes in the background even when using a metered connection (eventually downloading some metadata, checking for updates, etc., which may incur in costs for the user).
2022-06-01
Če je možnost omogočena, program v ozadju samodejno osveži seznam programskih paketov, ne glede na vrsto vzpostavljene povezave (prejemanje metapodatkov, posodobitev in drugih virov lahko vpliva na stroške uporabnika).
26.
Whether it’s the very first run of GNOME Software
2022-06-01
Ali je to prvi zagon orodja za upravljanje programske opreme GNOME
35.
The last update notification timestamp
2022-06-01
Časovni žig zadnjega preverjanja za posodobitve
38.
The last timestamp when the system was online and got any updates
2022-06-01
Zadnji časovni žig, ko je bil sistem povezan v omrežje in posodobljen
41.
The server to use for application reviews
2022-06-01
Strežnik za objavo ocen in mnenj o programski opremi
42.
The minimum karma score for reviews
2022-06-01
Najmanjša ocena karme za objavljanje ocen in mnenj
56.
Priority order of packaging formats to prefer, with more important formats listed first. An empty array means the default order. Omitted formats are assumed to be listed last.
2022-06-01
Prednostni vrstni red zapisov pakiranja, z bolj pomembnimi navedenimi najprej. Prazna vrednost pomeni privzeti vrstni red. Izpuščeni zapisi so nanizani nazadnje.
57.
The URI that references the background for an upgrade banner.
2022-06-01
Naslov URI, ki pomeni sklic za ozadje pasice posodobitve
58.
The URI can contain up to three '%u', which will be replaced by the upgrade version.
2022-06-01
Naslov URI lahko vsebuje do tri »%u«, ki bodo zamenjanji pri posodobitveni različici.
64.
Failed to validate content type: %s
2022-06-01
Poizvedba o vrsti vsebine za je spodletela: %s
65.
Failed to copy: %s
2022-06-01
Kopiranje je spodletelo: %s
68.
Cartoon Violence
2022-06-01
‧Risano nasilje
69.
Fantasy Violence
2022-06-01
‧Fantazijsko nasilje
70.
Realistic Violence
2022-06-01
‧Realistično nasilje
71.
Violence Depicting Bloodshed
2022-06-01
‧Prelivanje krvi
72.
Sexual Violence
2022-06-01
‧Spolno nasilje
73.
Alcohol
2022-06-01
‧Alkohol
74.
Narcotics
2022-06-01
‧Droge
75.
Tobacco
2022-06-01
‧Tobak
76.
Nudity
2022-06-01
‧Golota
77.
Sexual Themes
2022-06-01
‧Spolne teme
78.
Profanity
2022-06-01
‧Preklinjanje
79.
Inappropriate Humor
2022-06-01
‧Nekorekten humor
80.
Discrimination
2022-06-01
‧Diskriminacija
81.
Advertising
2022-06-01
‧Oglaševanje
82.
Gambling
2022-06-01
‧Igre na srečo
83.
Purchasing
2022-06-01
‧Nakupovanje
84.
Chat Between Users
2022-06-01
‧Klepet med uporabniki
85.
Audio Chat Between Users
2022-06-01
‧Zvočni klepet med uporabniki
86.
Contact Details
2022-06-01
‧Podrobnosti stikov
87.
Identifying Information
2022-06-01
‧Določevalne podrobnosti
88.
Location Sharing
2022-06-01
‧Objavljanje mesta
89.
Homosexuality
2022-06-01
‧Homoseksualnost
90.
Prostitution
2022-06-01
‧Prostitucija
91.
Adultery
2022-06-01
‧Nezvestoba
92.
Sexualized Characters
2022-06-01
‧Spolno izraženi posamezniki
93.
Desecration
2022-06-01
‧Skrunitev
94.
Human Remains
2022-06-01
‧Ostanki človeških teles
95.
Slavery
2022-06-01
‧Suženjstvo
96.
Unknown
2022-06-01
Neznano
98.
?
2022-06-01
?
99.
%s is suitable for everyone
2022-06-01
Progam %s je primeren za vse uporabnike
100.
%s is suitable for toddlers
2022-06-01
Progam %s je primeren za malčke
101.
%s is suitable for young children
2022-06-01
Progam %s je primeren za majhne otroke
102.
%s is suitable for teenagers
2022-06-01
Progam %s je primeren za najstnike