Translations by Matej Urbančič

Matej Urbančič has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 535 results
1.
GNOME Software
2020-04-15
Programska oprema GNOME
2.
Application manager for GNOME
2020-04-15
Upravljalnik programov za GNOME
3.
Software allows you to find and install new applications and system extensions and remove existing installed applications.
2020-04-15
Program omogoča iskanje, nameščanje in odstranjevanje novih programov in sistemskih razširitev.
4.
GNOME Software showcases featured and popular applications with useful descriptions and multiple screenshots per application. Applications can be found either through browsing the list of categories or by searching. It also allows you to update your system using an offline update.
2020-04-15
Program za nameščanje programske opreme namizja GNOME omogoča ogled in iskanje paketov preko kratkih opisov, zaslonskih posnetkov vmesnika in drugih možnosti. Pakete je mogoče iskati tudi z brskanjem po seznamu kategorij. Obenem omogoča tudi posodabljanje sistema s posodobitvami brez povezave.
5.
Overview panel
2020-04-15
Okno predogleda
6.
Details panel
2020-04-15
Okno podrobnosti
7.
Installed panel
2020-04-15
Okno nameščenih programov
8.
Updates panel
2020-04-15
Okno posodobitev
9.
The update details
2020-04-15
Podrobnosti posodobitve
10.
The GNOME Project
2020-04-15
Projekt GNOME
11.
Ubuntu Software
2020-03-23
Programi Ubuntu
12.
Add, remove or update software on this computer
2020-03-23
Dodajanje, odstranjevanje in posodabljanje programske opreme.
13.
Updates;Upgrade;Sources;Repositories;Preferences;Install;Uninstall;Program;Software;App;Store;
2020-03-23
Posodobitve;Posodobitev;Viri;Skladišča;Programi;Namestitev;Lastnosti;Odnamestitev;App;Trgovina;
16.
A list of compatible projects
2020-03-23
Seznam skladnih projektov
17.
This is a list of compatible projects we should show such as GNOME, KDE and XFCE.
2020-03-23
To je seznam skladnih projektov, ki so na voljo, kot so GNOME, KDE in XFCE.
18.
Whether to manage updates and upgrades in GNOME Software
2020-03-23
Ali naj bodo posodobitve upravljane s privzetim programom GNOME
19.
If disabled, GNOME Software will hide the updates panel, not perform any automatic updates actions or prompt for upgrades.
2020-03-23
Če možnost ni omogočena, program skrije okno posodobitev in ne izvaja samodejnih posodobitev, niti ne obvešča o novostih.
20.
Automatically download and install updates
2020-03-23
Samodejno prejmi in namesti posodobitve
21.
If enabled, GNOME Software automatically downloads software updates in the background, also installing ones that do not require a reboot.
2020-03-23
Izbrana možnost omogoča, da bodo programske posodobitve v ozadju samodejno prejete in nato nameščene, če posodobitev ne zahteva ponovnega zagona sistema.
22.
Notify the user about software updated in the background
2020-03-23
Obvesti uporabnika o posodobitvah programske opreme
23.
If enabled, GNOME Software notifies the user about updates that happened whilst the user was idle.
2020-03-23
Izbrana možnost omogoča, da program obvesti uporabnika o posodobitvah, ko ta na napravi ni bil dejaven.
24.
Whether to automatically refresh when on a metered connection
2020-03-23
Ali naj bodo posodobitve samodejno osvežene tudi na plačljivih povezavah
25.
If enabled, GNOME Software automatically refreshes in the background even when using a metered connection (eventually downloading some metadata, checking for updates, etc., which may incur in costs for the user).
2020-03-23
Če je možnost omogočena, program v ozadju samodejno osveži seznam programskih paketov, neglede na vrsto vzpostavljene povezave (prejemanje metapodatkov, posodobitev in drugih virov lahko vpliva na stroške uporabnika).
26.
Whether it’s the very first run of GNOME Software
2020-03-23
Ali je to prvi zagon programa za upravljanje programske opreme GNOME
27.
Show star ratings next to applications
2020-03-23
Ob programu pokaži tudi oceno z zvedzicami
28.
Filter applications based on the default branch set for the remote
2020-03-23
Filtrira programe na osnovi razvojne veje na oddaljenem gostitelju
29.
Non-free applications show a warning dialog before install
2020-03-23
Pred namestitvijo se pri lastniški programski opremi pokaže opozorilo
30.
When non-free applications are installed a warning dialog can be shown. This controls if that dialog is suppressed.
2020-03-23
Pred namestitvijo lastniške programske opreme se pokaže opozorilo. Nastavitev določa način prikazovanja sporočila.
31.
A list of popular applications
2020-03-23
Seznam priljubljene programske opreme
32.
A list of applications to use, overriding the system defined ones.
2020-03-23
Seznam programov za uporabo, ki prepišejo privzeta določila sistema.
33.
The last update check timestamp
2020-03-23
Časovni žig zadnjega preverjanja za posodobitve
34.
The last upgrade notification timestamp
2020-03-23
Časovni žig zadnjega preverjanja za posodobitve
36.
The timestamp of the first security update, cleared after update
2020-03-23
Časovni žig prve varnostne posodobitve, ki je bila rešena po namestitvi
37.
The last update timestamp
2020-03-23
Časovni žig zadnje posodobitve
39.
The age in seconds to verify the upstream screenshot is still valid
2020-03-23
Čas za overjanje v sekundah, po katerem program preveri veljavnost prikazane zaslonske slike
40.
Choosing a larger value will mean less round-trips to the remote server but updates to the screenshots may take longer to show to the user. A value of 0 means to never check the server if the image already exists in the cache.
2020-03-23
Izbor večje vrednosti pomeni manjše število preverjanj podatkov na oddaljenih strežnikih, hkrati pa pomeni tudi odzivnost zaslonskih posnetkov, ki jih vidi uporabnik. Vrednost 0 pomeni, da program nikoli ne preveri, ali je slika že v predpomnilniku na strežniku.
41.
The server to use for application reviews
2020-03-23
Strežnik za objavo mnenj o programski opremi
42.
The minimum karma score for reviews
2020-03-23
Najmanjša ocena karme za objavljanje mnenj
43.
Reviews with karma less than this number will not be shown.
2020-03-23
Mnenja uporabnikov, s karmo, manjšo od te vrednosti, ne bodo uporabljena.
44.
A list of official repositories that should not be considered 3rd party
2020-03-23
Seznam uradnih virov, opredeljenih kot programska oprema tretjih oseb
45.
A list of official repositories that should be considered free software
2020-03-23
Seznam uradnih virov, opredeljenih kot prosta programska oprema
46.
The licence URL to use when an application should be considered free software
2020-03-23
Naslov URL dovoljenja, ki mora biti navedeno, da se program opredeli kot prosto programsko opremo
47.
Install bundled applications for all users on the system where possible
2020-03-23
Namesti programe za vse uporabnike v sistemu, kjer je to mogoče
48.
Allow access to the Software Repositories dialog
2020-03-23
Dovoli dostop do nastavitev programskih virov
49.
Offer upgrades for pre-releases
2020-03-23
Ponudi tudi posodobitve za predobjave
50.
Show some UI elements informing the user that an app is non-free
2020-03-23
Pokaži vidne oznake, ki kažejo, da programska oprema ni brezplačna
51.
Show the installed size for apps in the list of installed applications
2020-03-23
Pokaže nameščeno velikost programa na seznamu nameščenih programov
52.
'https://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software'
2020-03-23
'https://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software'
53.
The URI that explains nonfree and proprietary software
2020-03-23
Naslov URI, prek katerega je dostop do opredelitev plačljive in lastniške programske opreme
54.
A list of URLs pointing to appstream files that will be downloaded into an app-info folder
2020-04-15
Seznam naslovov URL, ki kažejo na datoteke programov, ki bodo prenjeti v mapo app-info