Browsing Latvian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Launchpad Translators instructions.
413 of 914 results
4.
GNOME Software showcases featured and popular applications with useful descriptions and multiple screenshots per application. Applications can be found either through browsing the list of categories or by searching. It also allows you to update your system using an offline update.
GNOME “Programmatūra” rāda izceltās un populārās lietotnes, ar noderīgiem aprakstiem un vairākiem ekrānattēliem uz lietotni. Lietotnes var atrast vai nu pārlūkojot kategoriju sarakstu, vai arī meklējot. Tā jums ļauj arī atrast sistēmas atjauninājumus, izmantojot nesaistes atjaunināšanu.
Translated by Sebastien Bacher
Located in data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:14
5.
Overview panel
Pārskata rūts
Translated by Sebastien Bacher
| msgid "Overview page"
Located in data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:25
6.
Details panel
Sīkākas informācijas rūts
Translated by Sebastien Bacher
| msgid "Details page"
Located in data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:29 data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:33
7.
Installed panel
Instalēto lietotņu rūts
Translated by Sebastien Bacher
| msgid "Installed page"
Located in data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:37
8.
Updates panel
Atjauninājumu rūts
Translated by Sebastien Bacher
| msgid "Updates page"
Located in data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:41 data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:45
9.
The update details
Atjauninājumu informācija
Translated by Sebastien Bacher
| msgid "The last update timestamp"
Located in data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:49
10.
The GNOME Project
GNOME projekts
Translated by Sebastien Bacher
Located in data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:1932
11.
Ubuntu Software
Ubuntu programmatūra
Translated by Sebastien Bacher
Located in data/org.gnome.Software.desktop:3
12.
Add, remove or update software on this computer
Pievienot, izņemt vai atjaunināt programmatūru uz šī datora
Translated by Sebastien Bacher
Located in data/org.gnome.Software.desktop:4 src/org.gnome.Software.desktop.in:4
13.
Updates;Upgrade;Sources;Repositories;Preferences;Install;Uninstall;Program;Software;App;Store;
Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
Atjauninājumi;Uzlabojumi;Avoti;Krātuves;Repozitoriji;Iestatījumi;Instalēt;Uzstādīt;Atinstalēt;Noņemt;Programmatūra;Lietotne;Veikals;
Translated by Sebastien Bacher
Located in data/org.gnome.Software.desktop:12 src/org.gnome.Software.desktop.in:12
413 of 914 results

This translation is managed by translation group launchpad-translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Sebastien Bacher.