Translations by Sebastien Bacher

Sebastien Bacher has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 535 results
1.
GNOME Software
2020-04-15
Ohjelmistot
2.
Application manager for GNOME
2020-04-15
Sovellushallinta Gnomelle
3.
Software allows you to find and install new applications and system extensions and remove existing installed applications.
2020-04-15
Ohjelmistot mahdollistaa uusien sovellusten löytämisen ja asennuksen sekä nykyisten sovellusten poistamisen.
4.
GNOME Software showcases featured and popular applications with useful descriptions and multiple screenshots per application. Applications can be found either through browsing the list of categories or by searching. It also allows you to update your system using an offline update.
2020-04-15
Ohjelmistot esittelee suosittuja sovelluksia lukuisten kuvakaappausten ja kuvauksen kera. Sovellukset ovat löydettävissä eri luokkia selaamalla tai nimellä etsimällä.
5.
Overview panel
2020-04-15
Yhteenvetosivu
6.
Details panel
2020-04-15
Tietosivu
7.
Installed panel
2020-04-15
Asennussivu
8.
Updates panel
2020-04-15
Päivityssivu
9.
The update details
2020-04-15
Päivityksen tiedot
10.
The GNOME Project
2020-04-15
Gnome-projekti
11.
Ubuntu Software
2020-04-15
Ubuntun sovellusvalikoima
12.
Add, remove or update software on this computer
2020-04-15
Lisää, poista tai päivitä tietokoneen ohjelmistoja
13.
Updates;Upgrade;Sources;Repositories;Preferences;Install;Uninstall;Program;Software;App;Store;
2020-04-15
Updates;Upgrade;Sources;Repositories;Preferences;Install;Uninstall;Program;Software;App;Store;Päivitys;Päivitykset;Lähteet;Ohjelmistolähteet;Ohjelmistovarastot;Asenna;Poista;Ohjelma;Sovellus;Kauppa;
16.
A list of compatible projects
2020-04-15
Luettelo yhteensopivista projekteista
17.
This is a list of compatible projects we should show such as GNOME, KDE and XFCE.
2020-04-15
Luettelo yhteensopivista projekteista, jotka tulisi näyttää, esim. GNOME, KDE ja XFCE.
18.
Whether to manage updates and upgrades in GNOME Software
2020-04-15
Hallitaanko päivityksiä ja järjestelmäpäivityksiä Gnomen Ohjelmistot-sovelluksessa
19.
If disabled, GNOME Software will hide the updates panel, not perform any automatic updates actions or prompt for upgrades.
2020-04-15
Jos poistettu käytöstä, Gnomen Ohjelmistot-sovellus piilottaa päivitysosion käyttöliittymästä, ei suorita automaattisia päivityksiä tai ilmoita päivityksistä.
20.
Automatically download and install updates
2020-04-15
Lataa ja asenna päivitykset automaattisesti
21.
If enabled, GNOME Software automatically downloads software updates in the background, also installing ones that do not require a reboot.
2020-04-15
Jos käytössä, Gnomen ohjelmistokeskus lataa päivitykset automaattisesti taustalla ja asentaa sellaiset päivitykset, jotka eivät vaadi uudelleenkäynnistystä.
22.
Notify the user about software updated in the background
2020-04-15
Ilmoita käyttäjälle taustalla päivitetyistä ohjelmistoista
24.
Whether to automatically refresh when on a metered connection
2020-04-15
Päivitetäänkö ohjelmistotiedot automaattisesti, kun käytössä on käytön mukaan laskutettava yhteys
25.
If enabled, GNOME Software automatically refreshes in the background even when using a metered connection (eventually downloading some metadata, checking for updates, etc., which may incur in costs for the user).
2020-04-15
Jos käytössä, Ohjelmistot päivittää ohjelmistotiedot automaattisesti taustalla jopa käytön mukaan laskutettavalla yhteydellä (ladaten metadataa, tarkistaen päivityksiä yms. mistä saattaa kertyä maksua käyttäjälle)
26.
Whether it’s the very first run of GNOME Software
2020-04-15
Käynnistetäänkö Gnomen Ohjelmistot ensimmäistä kertaa
27.
Show star ratings next to applications
2020-04-15
Näytä tähtiarvosanat sovellusten vieressä
29.
Non-free applications show a warning dialog before install
2020-04-15
Ei-vapaat sovellukset näyttävät varoituksen ennen asennusta
30.
When non-free applications are installed a warning dialog can be shown. This controls if that dialog is suppressed.
2022-06-01
Kun ei-vapaita sovelluksia asennetaan, käyttäjälle voidaan näyttää varoitus. Tämä määrittää, jätetäänkö varoitus näyttämättä.
2020-04-15
Muita kuin vapaita ohjelmoistoja asennettaessa voidaan näyttää varoitusikkuna. Tämä asetus kertoo jätetäänkö varoitus näyttämättä.
31.
A list of popular applications
2020-04-15
Luettelo suosituista sovelluksista
32.
A list of applications to use, overriding the system defined ones.
2022-06-01
Luettelo käytettävistä sovelluksista, jotka ylittävät järjestelmän määrittämät sovellukset.
2020-04-15
Lista sovelluksista joita käyttää. Ohittaa järjestelmän asettamat sovellukset.
33.
The last update check timestamp
2020-04-15
Viimeisimmän päivitystarkistuksen aikaleima
36.
The timestamp of the first security update, cleared after update
2020-04-15
Ensimmäisen tietoturvapäivityksen aikaleima, tyhjennetään päivityksen jälkeen
37.
The last update timestamp
2020-04-15
Viimeisimmän päivityksen aikaleima
38.
The last timestamp when the system was online and got any updates
2020-04-15
Viimeisin aikaleima, jolloin järjestelmä oli verkossa ja sai mitä tahansa päivityksiä
41.
The server to use for application reviews
2020-04-15
Sovellusarvosteluihin käytettävä palvelin
42.
The minimum karma score for reviews
2020-04-15
Karmapisteiden vähimmäismäärä arvosteluille
43.
Reviews with karma less than this number will not be shown.
2020-04-15
Alle tämän karman olevia arvosteluja ei näytetä.
44.
A list of official repositories that should not be considered 3rd party
2020-04-15
Luettelo virallisista lähteistä, joita ei tule käsitellä kolmansina osapuolina
45.
A list of official repositories that should be considered free software
2020-04-15
Luettelo virallisista lähteistä, jotka tulee käsitellä vapaina ohjelmistoina
48.
Allow access to the Software Repositories dialog
2020-04-15
Salli pääsy ohjelmistolähteiden ikkunaan
49.
Offer upgrades for pre-releases
2020-04-15
Tarjoa esijulkaisujen versiopäivityksiä
50.
Show some UI elements informing the user that an app is non-free
2020-04-15
Näytä käyttöliittymäelementtejä, joilla viestitään käyttäjälle ohjelmiston olevan ei-vapaa
51.
Show the installed size for apps in the list of installed applications
2020-04-15
Näytä sovellusten asennettu koko asennettujen sovellusten listassa
52.
'https://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software'
2020-04-15
'https://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software'
55.
Install the AppStream files to a system-wide location for all users
2020-04-15
Asenna AppStream-tiedostot järjestelmäsijaintiin kaikille käyttäjille
57.
The URI that references the background for an upgrade banner.
2022-06-01
URI joka viittaa järjestelmäpäivitysbannerin taustaan.
60.
GNOME Software AppStream system-wide installer
2020-04-15
Gnomen Ohjelmistot-sovelluksen järjestelmänlaajuinen AppStream-asennusohjelma
61.
Failed to parse command line arguments
2020-04-15
Komentorivivalitsimien jäsentäminen epäonnistui
62.
You need to specify exactly one filename
2020-04-15
Määritä tasan yksi tiedostonimi
63.
This program can only be used by the root user
2020-04-15
Tätä ohjelmaa voi käyttää vain root-käyttäjä