Browsing Bulgarian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Launchpad Translators instructions and Bulgarian guidelines.
110 of 822 results
1.
GNOME Software
Управление на програмите
Translated by Sebastien Bacher
Located in data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:7
2.
Application manager for GNOME
Програма за управление на програмите в GNOME
Translated by Sebastien Bacher
Located in data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:8
3.
Software allows you to find and install new applications and system extensions and remove existing installed applications.
С тази програма можете да търсите и инсталирате нови приложения и системни разширения, както и да премахвате вече инсталираните приложения.
Translated by Sebastien Bacher
Located in data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:10
4.
GNOME Software showcases featured and popular applications with useful descriptions and multiple screenshots per application. Applications can be found either through browsing the list of categories or by searching. It also allows you to update your system using an offline update.
Програмата показва на преден план избрани и популярни приложения, като за всяко може да се види описание и няколко снимки. Приложенията могат да бъдат намерени чрез преглеждане на категоризирания списък или чрез търсене. Освен това, програмата може да обновява системата без връзка с мрежата.
Translated by Sebastien Bacher
Located in data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:14
5.
Overview panel
Преглед
Translated by Sebastien Bacher
Located in data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:25
6.
Details panel
Подробности
Translated by Sebastien Bacher
Located in data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:29
7.
Installed panel
Инсталирани
Translated by Sebastien Bacher
Located in data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:33
8.
Updates panel
Обновления
Translated by Sebastien Bacher
Located in data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:37
9.
The update details
Подробности за обновлението
Translated by Sebastien Bacher
Located in data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:41
10.
The GNOME Project
Проектът GNOME
Translated by Sebastien Bacher
Located in data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:1524
110 of 822 results

This translation is managed by Launchpad Bulgarian Translators, assigned by Launchpad Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Sebastien Bacher.