Translations by Selma Glavić

Selma Glavić has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 428 results
1.
GNOME Software
2022-06-01
GNOME softver
2.
Application manager for GNOME
2022-06-01
GNOME aplikacijski upravitelj
3.
Software allows you to find and install new applications and system extensions and remove existing installed applications.
2022-06-01
Softver vam omogućava pretraživanje i instalaciju novih aplikacija, sistemskih proširenja i uklanjanje već instaliranih aplikacija.
4.
GNOME Software showcases featured and popular applications with useful descriptions and multiple screenshots per application. Applications can be found either through browsing the list of categories or by searching. It also allows you to update your system using an offline update.
2022-06-01
GNOME softver prikazuje istaknute i popularne aplikacije s korisnim opisima i više snimki ekrana po aplikaciji. Aplikacije se mogu pronaći pregledavanjem popisa kategorija ili pretraživanjem. Također vam omogućava ažuriranje sistema bez pristupa internet mreži.
5.
Overview panel
2022-06-01
Panel pregleda
6.
Details panel
2022-06-01
Panel detalja
7.
Installed panel
2022-06-01
Panel instalacija
8.
Updates panel
2022-06-01
Panel ažuriranja
9.
The update details
2022-06-01
Detalji ažuriranja
10.
The GNOME Project
2022-06-01
Projekat GNOME
12.
Add, remove or update software on this computer
2022-06-01
Dodaj, ukloni ili ažuriraj prorame na ovom račuanru
13.
Updates;Upgrade;Sources;Repositories;Preferences;Install;Uninstall;Program;Software;App;Store;
2022-06-01
Ažuriranje;Nadogradnja;Izvor;Repozicija;Postavke;Instalacija;Deinstalacija;Program;Sofver;App;Radnja;
16.
A list of compatible projects
2022-06-01
Popis kompatibilnih projekata
17.
This is a list of compatible projects we should show such as GNOME, KDE and XFCE.
2022-06-01
Ovo je popis kompatiblinih projekata koje bismo trebali prikazati poput GNOME, KDE i XFCE.
18.
Whether to manage updates and upgrades in GNOME Software
2022-06-01
Treba li upravljati ažuriranjima i nadogradnjama u GNOME softveru
19.
If disabled, GNOME Software will hide the updates panel, not perform any automatic updates actions or prompt for upgrades.
2022-06-01
Ukoliko onemogućeno, GNOME softver će sakriti panel ažuriranja, neće obavljati ikakvo automatsko ažuriranje ili upitati za nadogradnju.
24.
Whether to automatically refresh when on a metered connection
2022-06-01
Treba li automatski osvježiti pri odmjerenom povezivanju
25.
If enabled, GNOME Software automatically refreshes in the background even when using a metered connection (eventually downloading some metadata, checking for updates, etc., which may incur in costs for the user).
2022-06-01
Ukoliko omogućeno, GNOME softver automatski osvježava u pozadini čak i kada se koristi odmjereno povezivanje (moguće preuzimanje određenih metapodataka, provjeravanje ažuriranja, itd., koje može prouzrokovati troškove korisniku).
26.
Whether it’s the very first run of GNOME Software
2022-06-01
Je li ovo prvo pokretanje GNOME softvera
27.
Show star ratings next to applications
2022-06-01
Prikaži ocjenu u vidu zvjezdica pored aplikacije
28.
Filter applications based on the default branch set for the remote
2022-06-01
Filtrirajte aplikacije bazirane na podrazumevanoj grani za daljinski upravljač
29.
Non-free applications show a warning dialog before install
2022-06-01
Aplikacije koje se plaćaju prikazuju dijalog upozorenja prije instalacije
30.
When non-free applications are installed a warning dialog can be shown. This controls if that dialog is suppressed.
2022-06-01
Kada se aplikacije koje se plaćaju instaliraju može se prikazati dijalog upozorenja. Ovo upravlja prikazom tog dijaloga.
31.
A list of popular applications
2022-06-01
Popis popularnih aplikacija
32.
A list of applications to use, overriding the system defined ones.
2022-06-01
Popis aplikacija koje se koriste umjesto aplikacija određenih sistemom.
33.
The last update check timestamp
2022-06-01
Vremenska oznaka posljednje provjere ažuriranja
34.
The last upgrade notification timestamp
2022-06-01
Vremenska oznaka obavijesti posljednje nadogradnje
36.
The timestamp of the first security update, cleared after update
2022-06-01
Vremenska oznaka prvog sigurnosnog ažuriranja, uklonjena nakon ažuriranja
37.
The last update timestamp
2022-06-01
Vremenska oznaka posljednjeg ažururiranja
39.
The age in seconds to verify the upstream screenshot is still valid
2022-06-01
Vrijeme u sekundama za provjeru validnosti poslane slike zaslona
40.
Choosing a larger value will mean less round-trips to the remote server but updates to the screenshots may take longer to show to the user. A value of 0 means to never check the server if the image already exists in the cache.
2022-06-01
Odabir veće vrijednosti znači manje povratnih posjeta udaljenom serveru, ali ažuriranja prikaza slike zaslona može potrajati duže. Vrijednost 0 znači da se nikada ne provjerava server ako slika već postoji u predmemoriji.
41.
The server to use for application reviews
2022-06-01
Server koji će se koristiti za recenzije aplikacija
42.
The minimum karma score for reviews
2022-06-01
Najmanji karma skor za recenzije
43.
Reviews with karma less than this number will not be shown.
2022-06-01
Recenzije s karmom manjom od ovog broja neće biti prikazane.
44.
A list of official repositories that should not be considered 3rd party
2022-06-01
Popis službenih repozitorija koji se ne bi trebali smatrati repozitorijima treće strane
45.
A list of official repositories that should be considered free software
2022-06-01
Popis službenih repozitorija koji bi se trebali smatrati besplatnim softverom
46.
The licence URL to use when an application should be considered free software
2022-06-01
Korišteni licencni URL za aplikacije koje treba smatrati besplatnim softverom
47.
Install bundled applications for all users on the system where possible
2022-06-01
Instaliraj paket aplikacija za sve korisnike sistema gdje god moguće
48.
Allow access to the Software Repositories dialog
2022-06-01
Dopusti pristup dijalogu softverskih repozitorija
49.
Offer upgrades for pre-releases
2022-06-01
Predloži nadogradnje na predizdanja
50.
Show some UI elements informing the user that an app is non-free
2022-06-01
Prikaži neke elemente korisničkog interfejsa informirajući korisnika da aplikacija nije besplatna
51.
Show the installed size for apps in the list of installed applications
2022-06-01
Prikaži instaliranu veličinu aplikacija u popisu instaliranih aplikacija
52.
'https://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software'
2022-06-01
'https://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software'
53.
The URI that explains nonfree and proprietary software
2022-06-01
URI koji objašnjava vlasnički i softver koji nije besplatan
54.
A list of URLs pointing to appstream files that will be downloaded into an app-info folder
2022-06-01
Popis URL-ova usmjerenih na appstream datoteke koje će biti preuzete u app-info direktorij
55.
Install the AppStream files to a system-wide location for all users
2022-06-01
Instaliraj AppStream datoteke u sistemsku lokaciju za sve korisnike
60.
GNOME Software AppStream system-wide installer
2022-06-01
GNOME Softver AppStream instalacijski program za cijeli sistem
61.
Failed to parse command line arguments
2022-06-01
Neuspjela obrada argumenta komandne linije
62.
You need to specify exactly one filename
2022-06-01
Morate navesti tačno jedan naziv datoteke
63.
This program can only be used by the root user
2022-06-01
Ovaj program može koristiti samo administrator