Browsing Slovenian translation

14991508 of 1554 results
1499.
Download Solar System object SPICE kernel from JPL Horizon
Prenesi predmed sočnega sitema SPICE iz JPL Horizon
Translated and reviewed by grofaty
Located in u_translation:rsdownloadsola
1500.
Start date
Začetni datum
Translated and reviewed by grofaty
Located in u_translation:rsstartdate
1501.
Number of days
Število dni
Translated and reviewed by grofaty
Located in u_translation:rsnumberofdays
1502.
This file contain %s elements.%sThis is probably a base file you want to load without the "Append" option.%sIt can affect the performance to append all this data to the current file%sDo you want to continue anyway?
Datoteka vsebuje % elementov. %s To je verjetno osnovna datoteka, ki jo želeti naložiti brez Pripoji možnosti.%s Lahko vpliva na odzivnost dodajanja vseh teh podatkov v trenutno datoteko%s Ali kljub temu želite nadaljevati?
Translated and reviewed by grofaty
Located in u_translation:rsthisfilecont
1503.
Delete all expired ephemeris
Briši vse potečene efemeride
Translated and reviewed by grofaty
Located in u_translation:rsdeleteallexp
1504.
Refresh all ephemeris
Osveži vse efemeride
Translated and reviewed by grofaty
Located in u_translation:rsrefreshallep
1505.
Append to current file
Dodaj v trenutno datoteko
Translated and reviewed by grofaty
Located in u_translation:rsappendtocurr
1506.
Line for telescope pointing limit
Poravnaj za teleskopovo omejitveno točko
Translated and reviewed by grofaty
Located in u_translation:rslineforteles
1507.
Maximum declination
Največji odklon
Translated and reviewed by grofaty
Located in u_translation:rsmaximumdecli
1508.
Minimum declination
Najmanjši odklon
Translated and reviewed by grofaty
Located in u_translation:rsminimumdecli
14991508 of 1554 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Herman Mikuz, Patrick Chevalley, grofaty.