Browsing Slovenian translation

14951504 of 1554 results
1495.
Solar system body
Predmet sočnega sistema
Translated and reviewed by grofaty
Located in u_translation:rssolarsystemb
1496.
A maximum of %s files can be selected
Največje število %s datotek, je lahko izbrano
Translated and reviewed by grofaty
Located in u_translation:rsamaximumoffi
1497.
email
e-pošta
Translated and reviewed by grofaty
Located in u_translation:rsemail
1498.
SPICE ephemeris
SPICE efemeride
Translated and reviewed by grofaty
Located in u_translation:rsspiceephemer
1499.
Download Solar System object SPICE kernel from JPL Horizon
Prenesi predmed sočnega sitema SPICE iz JPL Horizon
Translated and reviewed by grofaty
Located in u_translation:rsdownloadsola
1500.
Start date
Začetni datum
Translated and reviewed by grofaty
Located in u_translation:rsstartdate
1501.
Number of days
Število dni
Translated and reviewed by grofaty
Located in u_translation:rsnumberofdays
1502.
This file contain %s elements.%sThis is probably a base file you want to load without the "Append" option.%sIt can affect the performance to append all this data to the current file%sDo you want to continue anyway?
Datoteka vsebuje % elementov. %s To je verjetno osnovna datoteka, ki jo želeti naložiti brez Pripoji možnosti.%s Lahko vpliva na odzivnost dodajanja vseh teh podatkov v trenutno datoteko%s Ali kljub temu želite nadaljevati?
Translated and reviewed by grofaty
Located in u_translation:rsthisfilecont
1503.
Delete all expired ephemeris
Briši vse potečene efemeride
Translated and reviewed by grofaty
Located in u_translation:rsdeleteallexp
1504.
Refresh all ephemeris
Osveži vse efemeride
Translated and reviewed by grofaty
Located in u_translation:rsrefreshallep
14951504 of 1554 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Herman Mikuz, Patrick Chevalley, grofaty.