Translations by P_E_T_O

P_E_T_O has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 94 results
1.
d
2016-02-15
d
2.
m
2016-02-15
m
3.
s
2016-02-15
s
4.
Hour
2016-02-15
Hodina
5.
Minute
2016-02-15
Minúta
6.
Second
2016-02-15
Sekunda
7.
Day
2016-02-15
Deň
8.
Month
2016-02-15
Mesiac
9.
Year
2016-02-15
Rok
10.
Julian Year
2016-02-15
Juliánsky rok
11.
Tropical year
2016-02-15
Tropický rok
12.
Sidereal day
2016-02-15
Siderický deň
13.
Synodic month
2016-02-15
Sydonický mesiac
14.
Saros
2016-02-15
Saros
15.
Set date and time
2016-02-15
Nastavenie dátumju a času
16.
Set observatory location
2016-02-15
Nastavenie miesta pozorovania
17.
Configure the program
2016-02-15
Nastavenie programu
18.
Equatorial coordinates
2016-02-15
Ekvatoriálne súradnice
19.
Alt-Az coordinates
2016-02-15
Alt-Az súradnice
20.
Ecliptic coordinates
2016-02-15
Ekliptikálne súradnice
21.
Galactic coordinates
2016-02-15
Galaktické súradnice
22.
Mirror horizontally
2016-02-15
Prevrátiť horizontálne
23.
Mirror vertically
2016-02-15
Prevrátiť vertikálne
24.
Rotate right
2016-02-15
Otočiť vpravo
25.
Rotate left
2016-02-15
Otočiť vľavo
26.
Show all sky
2016-02-15
Zobrazoť celú oblohu
27.
North
2016-02-15
Sever
28.
South
2016-02-15
Juh
29.
East
2016-02-15
Východ
30.
West
2016-02-15
Západ
31.
Zenith
2016-02-15
Zenit
32.
Create a new chart
2016-02-15
Vytvorť nový graf
33.
Open a chart
2016-02-15
Otvorť graf
34.
Save the active chart
2016-02-15
Uložiť aktívny graf
35.
Print the chart
2016-02-15
Vytlačiť graf
36.
Night vision color
2016-02-15
Farby nočného videnia
37.
Cascade
2016-02-15
Kaskáda
39.
Undo last change
2016-02-15
Vrátiť poslednú zmenu
40.
Redo last change
2016-02-15
Znovu vykonať poslednú zmenu
41.
Zoom in
2016-02-15
Priblížiť
42.
Zoom out
2016-02-15
Oddialiť
43.
Set FOV
2016-02-15
Nastaviť FOV
44.
Advanced search
2016-02-15
Rozšírené hľadanie
45.
Position
2016-02-15
Poloha
46.
Object list
2016-02-15
Zoznam objektov
47.
Ephemeris calendar
2016-02-15
Kalendár Efemerid
49.
Now
2016-02-15
Teraz
51.
Connect telescope
2016-02-15
Pripojiť teleskop
52.
Slew
2016-02-15
Slew
53.
Sync
2016-02-15
Synchronizovať