Translations by Patrick Chevalley

Patrick Chevalley has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1250 results
1.
d
2011-12-29
°
2.
m
2011-12-29
'
3.
s
2011-12-29
"
4.
Hour
2011-12-29
Time
5.
Minute
2011-12-29
Minutt
6.
Second
2011-12-29
Sekund
7.
Day
2011-12-29
Dag
8.
Month
2011-12-29
Måned
9.
Year
2011-12-29
År
10.
Julian Year
2011-12-29
Juliansk år
11.
Tropical year
2011-12-29
Tropisk år
12.
Sidereal day
2011-12-29
Siderisk dag
13.
Synodic month
2011-12-29
Synodisk måned
14.
Saros
2011-12-29
Saros
15.
Set date and time
2011-12-29
Innstilling av dato og tid
16.
Set observatory location
2011-12-29
Innstilling av observasjonssted
17.
Configure the program
2011-12-29
Programinnstillinger
18.
Equatorial coordinates
2011-12-29
Ekvatoriale koordinater
19.
Alt-Az coordinates
2011-12-29
Alt-Az koordinater
20.
Ecliptic coordinates
2011-12-29
Ekliptiske koordinater
21.
Galactic coordinates
2011-12-29
Galaktiske koordinater
22.
Mirror horizontally
2011-12-29
Speilvend horisontalt
23.
Mirror vertically
2011-12-29
Speilvend vertikalt
24.
Rotate right
2011-12-29
Roter til høyre
25.
Rotate left
2011-12-29
Roter til venstre
26.
Show all sky
2011-12-29
Vis hele himmelen
27.
North
2011-12-29
Nord
28.
South
2011-12-29
Sør
29.
East
2011-12-29
Øst
30.
West
2011-12-29
Vest
31.
Zenith
2011-12-29
Senit
32.
Create a new chart
2011-12-29
Opprett et nytt kart
33.
Open a chart
2011-12-29
Åpne et kart
34.
Save the active chart
2011-12-29
Lagre aktive kart
35.
Print the chart
2011-12-29
Skriv ut kartet
36.
Night vision color
2011-12-29
Nattmodus
37.
Cascade
2011-12-29
Overlapp
38.
Tile vertically
2011-12-29
Flislegg vertikalt
39.
Undo last change
2011-12-29
Angre siste endring
40.
Redo last change
2011-12-29
Annuler angre
41.
Zoom in
2011-12-29
Zoom inn
42.
Zoom out
2011-12-29
Zoom ut
43.
Set FOV
2011-12-29
Still inn synsfelt
44.
Advanced search
2011-12-29
Avansert søk
45.
Position
2011-12-29
Posisjon
46.
Object list
2011-12-29
Objektliste
47.
Ephemeris calendar
2011-12-29
Efemeridekalender
48.
Decrement time
2011-12-29
Tilbake i tid
49.
Now
2011-12-29
50.
Increment time
2011-12-29
Fram i tid