Translations by Patrick Chevalley

Patrick Chevalley has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1168 results
1.
Hour
2013-11-23
Time
2.
Minute
2013-11-23
Minutt
3.
Second
2013-11-23
Sekund
4.
Day
2013-11-23
Dag
5.
Month
2013-11-23
Måned
6.
Year
2013-11-23
År
7.
Julian Year
2013-11-23
Juliansk år
8.
Tropical year
2013-11-23
Tropisk år
9.
Sidereal day
2013-11-23
Siderisk dag
10.
Synodic month
2013-11-23
Synodisk måned
11.
Saros
2013-11-23
Saros
12.
Set date and time
2013-11-23
Innstilling av dato og tid
13.
Set observatory location
2013-11-23
Innstilling av observasjonssted
14.
Configure the program
2013-11-23
Programinnstillinger
15.
Equatorial coordinates
2013-11-23
Ekvatoriale koordinater
16.
Alt-Az coordinates
2013-11-23
Alt-Az koordinater
17.
Ecliptic coordinates
2013-11-23
Ekliptiske koordinater
18.
Galactic coordinates
2013-11-23
Galaktiske koordinater
19.
Mirror horizontally
2013-11-23
Speilvend horisontalt
20.
Mirror vertically
2013-11-23
Speilvend vertikalt
21.
Rotate right
2013-11-23
Roter til høyre
22.
Rotate left
2013-11-23
Roter til venstre
23.
Show all sky
2013-11-23
Vis hele himmelen
24.
North
2013-11-23
Nord
25.
South
2013-11-23
Sør
26.
East
2013-11-23
Øst
27.
West
2013-11-23
Vest
28.
Zenith
2013-11-23
Senit
29.
Create a new chart
2013-11-23
Opprett et nytt kart
30.
Open a chart
2013-11-23
Åpne et kart
31.
Save the active chart
2013-11-23
Lagre aktive kart
32.
Print the chart
2013-11-23
Skriv ut kartet
33.
Night vision color
2013-11-23
Nattmodus
34.
Cascade
2013-11-23
Overlapp
35.
Tile vertically
2013-11-23
Flislegg vertikalt
36.
Undo last change
2013-11-23
Angre siste endring
37.
Redo last change
2013-11-23
Annuler angre
38.
Zoom in
2013-11-23
Zoom inn
39.
Zoom out
2013-11-23
Zoom ut
40.
Set FOV
2013-11-23
Still inn synsfelt
41.
Advanced search
2013-11-23
Avansert søk
42.
Position
2013-11-23
Posisjon
43.
Object list
2013-11-23
Objektliste
44.
Ephemeris calendar
2013-11-23
Efemeridekalender
45.
Decrement time
2013-11-23
Tilbake i tid
46.
Now
2013-11-23
47.
Increment time
2013-11-23
Fram i tid
48.
Connect telescope
2013-11-23
Koble til teleskop
49.
Slew
2013-11-23
Beveg til objekt
50.
Sync
2013-11-23
Synk