Browsing Czech translation

6473 of 1515 results
64.
Show ecliptic
Zobrazit ekliptiku
Translated by Ondřej Šubrt on 2011-12-29
Located in u_translation:rsshowecliptic
65.
Show mark
Zobrazit zorná pole ve středu mapy
Translated and reviewed by Jiří Mištera on 2012-09-11
Located in u_translation:rsshowmark
66.
Show labels
Zobrazit popisky u pozice
Translated by Ondřej Šubrt on 2011-12-29
Located in u_translation:rsshowlabels
67.
Show objects below the horizon
Zobrazit objekty pod horizontem
Translated by Ondřej Šubrt on 2011-12-29
Located in u_translation:rsshowobjectbe
68.
Sky background colour
Pozadí oblohy
Translated by Ondřej Šubrt on 2011-12-29
Located in u_translation:rsskybackgroun
69.
Link all charts
Provázat všechny mapy
Translated by Ondřej Šubrt on 2011-12-29
Located in u_translation:rslinkallchart
70.
No object to lock on
Žádný objekt pro zamknutí
Translated by Ondřej Šubrt on 2011-12-29
Located in u_translation:rsnoobjecttolo
71.
Change drawing mode
Změnit způsob vykreslování
Translated by Ondřej Šubrt on 2011-12-29
Located in u_translation:rschangedrawin
72.
File
Soubor
Translated by Ondřej Šubrt on 2011-12-29
Located in u_translation:rsfile
73.
New chart
Nová mapa
Translated by Ondřej Šubrt on 2011-12-29
Located in u_translation:rsnewchart
6473 of 1515 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Jiří Mištera, Ondřej Šubrt, Patrick Chevalley, Tomáš Grygarčík, Václav Houška.