Browsing Czech translation

6069 of 1515 results
60.
Show equatorial grid
Zobrazit rovníkové souřadnice
Translated and reviewed by Jiří Mištera on 2012-09-10
Located in u_translation:rsaddequatoria
61.
Show constellation lines
Zobrazit souhvězdí
Translated by Ondřej Šubrt on 2011-12-29
Located in u_translation:rsshowconstell
62.
Show constellation limits
Zobrazit hranice souhvězdí
Translated by Ondřej Šubrt on 2011-12-29
Located in u_translation:rsshowconstell2
63.
Show galactic equator
Zobrazit galaktický rovník
Translated by Ondřej Šubrt on 2011-12-29
Located in u_translation:rsshowgalactic
64.
Show ecliptic
Zobrazit ekliptiku
Translated by Ondřej Šubrt on 2011-12-29
Located in u_translation:rsshowecliptic
65.
Show mark
Zobrazit zorná pole ve středu mapy
Translated and reviewed by Jiří Mištera on 2012-09-11
Located in u_translation:rsshowmark
66.
Show labels
Zobrazit popisky u pozice
Translated by Ondřej Šubrt on 2011-12-29
Located in u_translation:rsshowlabels
67.
Show objects below the horizon
Zobrazit objekty pod horizontem
Translated by Ondřej Šubrt on 2011-12-29
Located in u_translation:rsshowobjectbe
68.
Sky background colour
Pozadí oblohy
Translated by Ondřej Šubrt on 2011-12-29
Located in u_translation:rsskybackgroun
69.
Link all charts
Provázat všechny mapy
Translated by Ondřej Šubrt on 2011-12-29
Located in u_translation:rslinkallchart
6069 of 1515 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Jiří Mištera, Ondřej Šubrt, Patrick Chevalley, Tomáš Grygarčík, Václav Houška.