Browsing Czech translation

476485 of 1515 results
476.
Create header
Vytvořit záhlaví
Translated by Ondřej Šubrt on 2011-12-29
Located in u_translation:rscreateheader
477.
Create files
Vytvořit soubory
Translated by Ondřej Šubrt on 2011-12-29
Located in u_translation:rscreatefiles
478.
Convert catalog files
Konvertovat soubory katalogu
Translated by Ondřej Šubrt on 2011-12-29
Located in u_translation:rsconvertcatal2
479.
Close files
Zavřít soubory
Translated by Ondřej Šubrt on 2011-12-29
Located in u_translation:rsclosefiles
480.
Sorting files by magnitude
Řazení podle magnitudy
Translated by Ondřej Šubrt on 2011-12-29
Located in u_translation:rssortingfiles
481.
Some records where rejected, see the file %sreject.txt for details.
Některé záznamy byly zamítnuty, detaily naleznete v souboru %sreject.txt
Translated by Ondřej Šubrt on 2011-12-29
Located in u_translation:rssomerecordsw
482.
Please indicate the directory where the catalog must be built
Zadejte prosím adresář, kde má být katalog vytvořen
Translated by Ondřej Šubrt on 2011-12-29
Located in u_translation:rspleaseindica3
483.
WARNING !%sYou have chosen to append the data to an existing catalog.%sThis existing catalog and index must be exactly of the same format, otherwise the catalog will be corrupted.%sIt is a good idea to backup the actual files before proceeding this operation.%sDo you want to continue?
VAROVÁNÍ!%sVybrali jste připojení dat k existujícímu katalofu.%sExistující katalog a index musí mít přesně stejný formát, jinak dojde ke ztrátě dat.%sPřed touto operací je vhodné nejprve si aktuální soubory zálohovat.%sPřejete si pokračovat?
Translated by Ondřej Šubrt on 2011-12-29
Located in u_translation:rswarningyouha
484.
Date/time
Datum a čas
Translated by Ondřej Šubrt on 2011-12-29
Located in u_translation:rsdatetime2
485.
Time simulation
Časová simulace
Translated by Ondřej Šubrt on 2011-12-29
Located in u_translation:rstimesimulati
476485 of 1515 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Jiří Mištera, Ondřej Šubrt, Patrick Chevalley, Tomáš Grygarčík, Václav Houška.