Browsing Czech translation

408417 of 1515 results
408.
For a large catalog, always select Binary. For a small dataset that changes frequently, select Text. This enables you to edit the file and see the result immediately on the chart without the need to rerun this utility.
Pro obsáhlé katalogy vyberte binární. Pro malé katalogy, které se často mění, vyberte textový (je možná přímá editace).
Translated by Ondřej Šubrt on 2011-12-29
Located in u_translation:rsforalargecat
409.
Catalog type
Typ katalogu
Translated by Ondřej Šubrt on 2011-12-29
Located in u_translation:rscatalogtype
410.
Output catalog type
Typ výstupního katalogu
Translated by Ondřej Šubrt on 2011-12-29
Located in u_translation:rsoutputcatalo
411.
General catalog options
Obecná nastavení katalogů
Translated and reviewed by Jiří Mištera on 2012-09-11
Located in u_translation:rsgeneralcatal
412.
Default nebulae parameters
Výchozí parametry mlhovin
Translated and reviewed by Jiří Mištera on 2012-09-11
Located in u_translation:rsdefaultnebul
413.
Dimension and units
Velikost a jednotky
Translated by Ondřej Šubrt on 2011-12-29
Located in u_translation:rsdimensionand
414.
Object type
Typ objektu
Translated by Ondřej Šubrt on 2011-12-29
Located in u_translation:rsobjecttype
415.
Recognize units or object type from the file:
Rozpoznat jednotky nebo typ objektu ze souboru:
Translated by Ondřej Šubrt on 2011-12-29
Located in u_translation:rsrecognizeuni
416.
(useful to represent a flux)
(vhodný pro vytváření proudů)
Translated by Ondřej Šubrt on 2011-12-29
Located in u_translation:rsusefultorepr
417.
Degree
St.
Translated by Ondřej Šubrt on 2011-12-29
Located in u_translation:rsdegree
408417 of 1515 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Jiří Mištera, Ondřej Šubrt, Patrick Chevalley, Tomáš Grygarčík, Václav Houška.