Browsing Czech translation

482491 of 1515 results
482.
Please indicate the directory where the catalog must be built
Zadejte prosím adresář, kde má být katalog vytvořen
Translated by Ondřej Šubrt on 2011-12-29
Located in u_translation:rspleaseindica3
483.
WARNING !%sYou have chosen to append the data to an existing catalog.%sThis existing catalog and index must be exactly of the same format, otherwise the catalog will be corrupted.%sIt is a good idea to backup the actual files before proceeding this operation.%sDo you want to continue?
VAROVÁNÍ!%sVybrali jste připojení dat k existujícímu katalofu.%sExistující katalog a index musí mít přesně stejný formát, jinak dojde ke ztrátě dat.%sPřed touto operací je vhodné nejprve si aktuální soubory zálohovat.%sPřejete si pokračovat?
Translated by Ondřej Šubrt on 2011-12-29
Located in u_translation:rswarningyouha
484.
Date/time
Datum a čas
Translated by Ondřej Šubrt on 2011-12-29
Located in u_translation:rsdatetime2
485.
Time simulation
Časová simulace
Translated by Ondřej Šubrt on 2011-12-29
Located in u_translation:rstimesimulati
486.
Horizon
Horizont
Translated by Ondřej Šubrt on 2011-12-29
Located in u_translation:rshorizon
487.
Chart, coordinates
Mapa, souřadnice
Translated by Ondřej Šubrt on 2011-12-29
Located in u_translation:rschartcoordin
488.
Object filter
Filtrování objektů
Translated by Ondřej Šubrt on 2011-12-29
Located in u_translation:rsobjectfilter
489.
Grid spacing
Rozteč sítě
Translated and reviewed by Václav Houška on 2015-03-01
Located in u_translation:rsgridspacing
490.
CdC stars
Hvězda
Translated by Ondřej Šubrt on 2011-12-29
Located in u_translation:rscdcstars
491.
CdC deep sky
Deep sky
Translated by Ondřej Šubrt on 2011-12-29
Located in u_translation:rscdcnebulae
482491 of 1515 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Jiří Mištera, Ondřej Šubrt, Patrick Chevalley, Tomáš Grygarčík, Václav Houška.