Translations by Tomáš Grygarčík

Tomáš Grygarčík has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 52 results
174.
Velocity
2012-03-09
Rychlost
302.
Sort by
2012-03-09
Řadit podle
798.
M.
2012-03-09
M.
961.
No printer found!
2012-03-09
Tiskárna nenalezena!
962.
Compass rose size
2012-03-09
Velikost kompasu
963.
Show the compass rose
2012-03-09
Zobrazit kompas
964.
Program information
2012-03-09
Informace o programu
965.
Country timezone
2012-03-09
Časová zóna státu
966.
More options
2012-03-09
Další volby
967.
Warning! you are using multiple catalogs as sources for identical objects. You risk the display of duplicates. Be sure that this is what you want.
2012-03-09
Pozor! Používáte více katalogů jako zdroje pro stejné objekty. Riskujete duplicitní zobrazení.
968.
Release notes
2012-03-09
Poznámky k vydání
970.
Expert mode
2012-03-09
Expertní režim
971.
Type of coordinates
2012-03-09
Druh koordinátů
982.
Epoch
2012-03-09
Epocha
983.
Alignment
2012-03-09
Zarovnání
984.
Center
2012-03-09
Vycentrovat
985.
Request timeout. You probably asked a too wide area which demanded too much processing time on the remote server.
2012-03-09
Vypršel čas požadavku. Pravděpodobně požadujete příliš velkou oblast, jejíž zpracování by trvalo příliš dlouho.
986.
Unable to create directory
2012-03-09
Nelze vytvořit adresář
987.
Please try to create this directory yourself and restart the program.
2012-03-09
Prosím, zkuste vytvořit adresář ručně a restartujte program.
988.
Could not load library
2012-03-09
Nelze načíst knihovnu
989.
Please try to reinstall the program.
2012-03-09
Prosím, přeinstalujte program.
990.
Something went wrong during the initialization of the program. The program needs to be closed.
2012-03-09
Něco se nepovedlo při inicializaci programu. Program je nutné ukončit.
991.
Stop TCP/IP server
2012-03-09
Zastavit TCP/IP server.
992.
Date format
2012-03-09
Formát data
993.
Fixed sky colour
2012-03-09
Neměnná barva oblohy
996.
Reduce details when moving the chart
2012-03-09
Snížit detaily v průběhu posouvání
997.
Variable stars
2012-03-09
Proměnné hvězdy
998.
All configuration options
2012-03-09
Veškeré nastavení
1000.
Information detail
2012-03-09
Detail informace
1001.
Display labels for all star catalogs
2012-03-09
Zobrazit popisky pro všechny katalogy hvězd
1002.
Using the existing file %s
2012-03-09
Používám existující soubor %s
1011.
Icon size
2012-03-09
Velikost ikony
1012.
Text
2012-03-09
Text
1013.
Text size
2012-03-09
Velikost textu
1017.
FAQ
2012-03-09
Často kladené dotazy (FAQ)
1018.
Quick start guide
2012-03-09
Rychlý úvodní průvodce
1019.
Small stars
2012-03-09
Malé hvězdy
1020.
Big stars
2012-03-09
Velké hvězdy
1023.
Action
2012-03-09
Akce
1028.
Pastel
2012-03-09
Pastelové
1029.
Cannot write to
2012-03-09
Nelze zapsat do
1030.
Eclipse magnitude
2012-03-09
Magnituda zákrytu
1033.
Directory not found! Please install the Skychart Pictures package.
2012-03-09
Adresář nenalezen! Prosím, přeinstalujte balíček Skychart Pictures.
1034.
Warning!
2012-03-09
Varování!
1035.
Change to this setting will restart the program now!
2012-03-09
Změna tohoto nastavení okamžitě restartuje program!
1036.
Download File
2012-03-09
Stáhnout soubor
1037.
Copy from:
2012-03-09
Kopírovat z:
1038.
to file:
2012-03-09
do souboru:
1041.
Use the menu or button "%s" to configure this driver.
2012-03-09
Použijte menu nebo tlačítko "%s" pro konfiguraci ovladače
1043.
Invalid path:
2012-03-09
Neplatná cesta: