Translations by Ondřej Šubrt

Ondřej Šubrt has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 933 results
1.
d
2011-12-29
°
2.
m
2011-12-29
'
3.
s
2011-12-29
"
4.
Hour
2011-12-29
Hodina
5.
Minute
2011-12-29
Minuta
6.
Second
2011-12-29
Sekunda
7.
Day
2011-12-29
Den
8.
Month
2011-12-29
Měsíc
9.
Year
2011-12-29
Rok
10.
Julian Year
2011-12-29
Juliánský rok
11.
Tropical year
2011-12-29
Tropický rok
12.
Sidereal day
2011-12-29
Hvězdný den
13.
Synodic month
2011-12-29
Synodický měsíc
14.
Saros
2011-12-29
Saros
15.
Set date and time
2011-12-29
Nastavit datum a čas
16.
Set observatory location
2011-12-29
Nastavit pozici pozorovatele
17.
Configure the program
2011-12-29
Nastavení programu
18.
Equatorial coordinates
2011-12-29
Ekvatoriální souřadnice
19.
Alt-Az coordinates
2011-12-29
Azimutální souřadnice
20.
Ecliptic coordinates
2011-12-29
Souřadnice ekliptiky
21.
Galactic coordinates
2011-12-29
Galaktické souřadnice
22.
Mirror horizontally
2011-12-29
Překlopit horzontálně
23.
Mirror vertically
2011-12-29
Překlopit vertikálně
24.
Rotate right
2011-12-29
Rotovat doprava
25.
Rotate left
2011-12-29
Rotovat doleva
26.
Show all sky
2011-12-29
Zobrazit celou obloku
27.
North
2011-12-29
Sever
28.
South
2011-12-29
Jih
29.
East
2011-12-29
Východ
30.
West
2011-12-29
Západ
31.
Zenith
2011-12-29
Zenit
32.
Create a new chart
2011-12-29
Vytvořit novou mapu
33.
Open a chart
2011-12-29
Otevřít mapu
34.
Save the active chart
2011-12-29
Uložit mapu
35.
Print the chart
2011-12-29
Tisknout mapu
36.
Night vision color
2011-12-29
Barva noční verze
37.
Cascade
2011-12-29
Kaskáda
38.
Tile vertically
2011-12-29
Dlaždice vertikálně
39.
Undo last change
2011-12-29
Zpět - poslední změna
40.
Redo last change
2011-12-29
Vpřed - poslední změna
41.
Zoom in
2011-12-29
Přiblížit
42.
Zoom out
2011-12-29
Oddálit
43.
Set FOV
2011-12-29
Zorné pole
44.
Advanced search
2011-12-29
Pokročilé hledání
45.
Position
2011-12-29
Pozice
46.
Object list
2011-12-29
Seznam objektů
47.
Ephemeris calendar
2011-12-29
Efemeridy
48.
Decrement time
2011-12-29
Ubrat čas
49.
Now
2011-12-29
Teď
50.
Increment time
2011-12-29
Přidat čas