Translations by Jiří Mištera

Jiří Mištera has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

101150 of 316 results
904.
Equatorial mount
2012-09-10
Rovníková montáž
932.
Please report any problem to:
2012-09-10
Náměty a připomínky pište na:
959.
Blinking picture
2012-09-11
Blikat obrázkem
961.
Type of coordinates
2012-09-10
Druh souřadnic
962.
Apparent
2012-09-10
Zdánlivé
963.
Mean of the date
2012-09-10
Střední k datu
964.
Mean J2000
2012-09-10
Střední k J2000
965.
Mean
2012-09-10
Střední
966.
(uncorrected for proper motion, no pm data available from this catalog)
2012-09-10
neopraveno o vlastní pohyb, v tomto katalogu nejsou pořebná data
967.
Astrometric J2000
2012-09-10
Astrometrické k J2000
968.
true equator, equinox and epoch of the date
2012-09-10
pravý rovník, ekvinokcium a epocha k datu
969.
mean equator, equinox and epoch of the date
2012-09-10
střední rovník, ekvinokcium a epocha k datu
970.
mean equinox and epoch J2000
2012-09-10
střední ekvinokcium a epocha J2000
971.
mean equinox J2000, epoch of the date
2012-09-10
střední ekvinokcium J2000, epocha k datu
974.
Center
2012-09-11
Centrovat
984.
Proper motion
2012-09-10
Vlastní pohyb
985.
Get the recent GRS measurement from JUPOS project.
2012-09-11
Získat aktuální polohu GRS z projektu JUPOS
2012-09-10
Získat aktuální měření GRS z projektu JUPOS
988.
All configuration options
2012-09-10
Veškerá nastavení
989.
Ask confirmation before any Internet connection
2012-09-10
Žádat potvrzení před každým připojením k Internetu
993.
Sidereal
2012-09-11
Hvězdný
994.
Bright star size
2012-09-10
Velikost jasných hvězd
995.
Legal
2012-09-11
Občanský
2012-09-11
Právní poznámky
996.
Mean local
2012-09-10
Střední místní
997.
JD
2012-09-10
JD
998.
Clock
2012-09-10
Hodiny
999.
Skychart icon setup
2013-03-10
Nastavení ikony Skychart
1000.
Appearance
2012-09-10
Vzhled
1004.
Icon time display
2013-03-10
Čas zobrazený ikonou
1005.
True solar
2012-09-10
Pravý sluneční
1006.
Compiled with:
2012-09-10
Kompilováno pomocí:
1007.
FAQ
2012-09-11
často kladené dotazy
1011.
Reset chart and options
2012-09-10
Resetovat mapu a nastavení
1012.
Icon click action
2013-03-10
Kliknutím na ikonu spustit
1014.
Prefix name with catalog short name
2012-09-11
Prefix jména podle zkratky katalogu
1015.
Next Chart
2012-09-10
Další mapa
1016.
Printed chart
2012-09-10
Tištěná mapa
1017.
Stars bitmap file
2012-09-10
Bitmapa s obrazy hvězd
1029.
ASCOM telescope interface
2012-09-10
Rozhraní ASCOM
1030.
Integrated telescope driver.
2012-09-10
Integrovaný ovladač dalekohledu.
1032.
Other software data
2012-09-10
Data jiných programů
1034.
Show position in title bar
2012-09-10
Ukazovat polohu v titulku
1036.
Reset initial default and restart
2012-09-11
Obnovit výchozí nastavení a restartovat
2012-09-10
Obnovit původní nastavení a restartovat
1037.
Reset to last time the chart was saved
2012-09-10
Vrátit se k poslednímu uloženému nastavení
1038.
No astronomical twilight today!
2012-09-10
Tento den astronomický soumrak nenastává!
1039.
Tonight
2012-09-11
Dnešní noc
1041.
Artificial satellite
2012-09-10
Umělý satelit
1042.
Put the files with a .tle extention to the %s folder
2012-09-10
Dejte soubory s příponou .tle do složky %s