Translations by Jiří Mištera

Jiří Mištera has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

301316 of 316 results
1183.
Reset rotation
2012-11-19
Zrušit otočení
1185.
Hammer-Aitoff
2013-03-09
Hammer-Aitoffova
1186.
Mercator
2013-03-09
Mercatorova
1187.
Cartesian
2013-03-09
Kartézská
1188.
Zenital equidistant
2013-03-09
Zenitová ekvidistantní
1189.
Gnomonic
2013-03-09
Gnómonická
1190.
Slant orthographic
2013-03-09
Skloněná ortografická
1191.
Minimal altitude
2013-03-10
Min. výška nad obzorem
1193.
Humidity %
2013-03-09
Vlhkost (%)
1194.
Troposphere temperature lapse rate (K/km)
2013-03-09
Gradient teploty v troposféře (K/km)
1196.
Earth
2013-03-09
Země
1197.
Planet visibility
2013-03-09
Viditelnost planet
1198.
Inner Solar System
2013-03-09
Vnitřní planety
1199.
Outer Solar System
2013-03-09
Vnější planety
1201.
Warning! Low resolution mode. Use PostScript instead and print the result file.
2013-03-10
Varování : Režim nízkého rozlišení, použijte raději PostScript a vytiskněte výsledný soubor.
1214.
Filename without path or extension
2014-03-27
Jméno souboru bez cesty a přípony