Translations by Jiří Mištera

Jiří Mištera has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 316 results
15.
Equatorial coordinates
2012-09-10
Rovníkové souřadnice
21.
Rotate right
2012-09-11
Otočit doprava
22.
Rotate left
2012-09-11
Otočit doleva
23.
Show all sky
2012-09-11
Zobrazit celou oblohu
33.
Night vision color
2012-09-10
Noční barvy
44.
Ephemeris calendar
2012-09-11
Kalendář
49.
Slew
2012-09-11
Přejezd
56.
Show asteroids
2012-09-11
Zobrazit asteroidy o
57.
Show comets
2012-09-10
Zobrazit komety o
60.
Show equatorial grid
2012-09-10
Zobrazit rovníkové souřadnice
65.
Show mark
2012-09-11
Zobrazit zorná pole ve středu mapy
149.
Surface brightness
2012-09-11
Povrchový jas
151.
Radial velocity
2012-11-19
Radiální rychlost
203.
Separation
2012-09-10
Úhlová vzdálenost
210.
GRS transit
2012-09-11
Přechod GRS
211.
Libration in latitude
2012-09-11
Librace v šířce
212.
Libration in longitude
2012-09-11
Librace v délce
221.
Local sidereal time
2012-09-10
Místní hvězdný čas
246.
%s connected with %s, using chart %s, connected time:%s
2012-09-10
%s připojeno z %s, mapa %s, čas spojení:%s
255.
Equatorial coordinates, equinox: %s
2012-09-10
Rovníkové souřadnice, ekvinokcium: %s
276.
Find
2012-09-11
Hledání
289.
RA turns:
2012-09-11
RA otáček:
290.
DEC turns:
2012-09-11
DEC otáček:
315.
Limiting magnitude, list:
2012-09-11
Mezní mag. pro seznam:
2012-09-10
Mezní mag., seznam:
320.
Evening twilight
2012-09-10
Večerní soumrak
322.
Nautical
2014-03-27
Námořnický
367.
Default margin
2012-09-11
Výchozí okraj
375.
Remove last label
2012-09-11
Odstranit poslední popisek
377.
Abort Slew
2012-09-11
Zrušit přejezd
383.
%sRA turns:
2012-09-11
%sRA otáček:
384.
%sCCW
2012-09-11
%s Proti směru hodin
385.
%sDEC turns:
2012-09-11
%sDEC otáček:
386.
%sCW
2012-09-11
%s Po směru hodin
387.
%sAz turns:
2012-09-11
%sAz otáček:
388.
%sAlt turns:
2012-09-11
%sAlt otáček:
405.
Input catalog files
2012-09-11
Vstupní soubory
406.
Catalog short name
2012-09-11
Zkratka katalogu
411.
General catalog options
2012-09-11
Obecná nastavení katalogů
412.
Default nebulae parameters
2012-09-11
Výchozí parametry mlhovin
418.
Logarithmic scale
2012-11-11
Logaritmické měřítko
428.
Default outline parameters
2012-09-11
Výchozí parametry obrysů
435.
DEC options
2012-11-11
Možnosti DEC
436.
Coordinates equinox
2012-09-10
Ekvinokcium souřadnic
437.
Maximum magnitude
2012-11-11
Mezní magnituda
449.
Search index
2012-09-20
Vyhledávací index
451.
Add the alternative names to the index
2012-09-11
Přidat alternativní názvy do indexu
469.
Please indicate a catalog short name
2012-09-11
Zadejte prosím zkratku katalogu
509.
Delete
2012-09-11
Delete
515.
Variables
2012-09-10
Proměnné