Translations by Jiří Mištera

Jiří Mištera has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

251300 of 316 results
1132.
Download catalog
2012-09-10
Stáhnout katalog
1133.
Cannot draw
2012-09-10
Nelze vykreslit
1134.
Draw as star
2012-09-10
Vykreslit jako hvězdu
1135.
Draw as DSO
2012-09-10
Vykreslit jako DSO
1136.
Reload
2012-09-10
Obnovit
1137.
By name
2012-09-10
Podle názvu
1138.
Around current position
2012-09-10
Kolem současné polohy
1139.
Select mirror site
2012-09-10
Vybrat mirror
1140.
Reload %s for current chart
2012-09-10
Obnovit %s pro tuto mapu
1141.
Data preview
2012-09-10
Náhled dat
1142.
Online search failed!
2012-09-10
Online hledání selhalo!
1143.
Online search result
2012-09-10
Výsledek online hledání
1144.
More informations
2012-09-10
Více informací
1145.
Search by name
2012-09-10
Hledat podle jména
1146.
Search by position
2012-09-10
Hledat podle polohy
1147.
Azimuth origin
2012-09-10
Počátek azimutu
1148.
User defined objects
2012-09-10
Uživatelsky definované objekty
1149.
Show User defined objects
2012-09-10
Zobrazit uživatelsky definované objekty
1150.
Maximum rows
2012-09-10
Nejvýše řádků
2012-09-10
Maximální počet řádků
1151.
Select color (black for catalog default)
2012-09-11
Vyberte barvu (černou pro výchozí katalogu)
2012-09-10
Vyberte barvu (černou pro default dle katalogu)
1153.
One every
2012-09-10
Každé n-té
1154.
Component
2012-09-10
Složka
2012-09-10
Komponenta
1156.
Transparency
2012-09-10
Průhlednost
1157.
Use Socks proxy
2012-09-10
Použít Socks proxy
1159.
Chart legend
2012-09-10
Legenda mapy
1160.
Distance measurement
2012-09-10
Měření úhlové vzdálenosti
1161.
Example of user defined object: North galactic pole
2012-09-10
Příklad uživatelsky definovaného objektu : Severní galaktický pól
1162.
Show mark index
2012-09-11
Číslovat zorná pole
1163.
Ast
2012-09-10
Ast
1164.
Com
2012-09-10
Com
1165.
Var
2012-09-10
Var
1166.
Dbl
2012-09-10
Dbl
1167.
Drk
2012-09-10
Drk
1168.
Gcl
2012-09-10
Gcl
1169.
Gx
2012-09-10
Gx
1170.
OC
2012-09-10
Oc
1171.
Gb
2012-09-10
Gb
1172.
Pl
2012-09-10
Pl
1173.
Nb
2012-09-10
Nb
1174.
C+N
2012-09-10
C+N
1175.
Show only text in detail window
2012-09-11
V okně s detaily zobrazovat pouze text
1176.
But never fainter than magnitude
2012-09-11
Ne však slabší, než magnituda
1177.
Show near Earth asteroids independently of the magnitude
2012-09-11
Zobrazit blízkozemní asteroidy bez ohledu na magnitudu
1178.
Automatically optimize the labels placement
2012-09-11
Optimalizovat umístění popisků
1179.
Do not filter Messier objects
2012-11-11
Messierovy objekty nefiltrovat
1180.
All the objects at this position
2012-11-11
Všechny objekty v tomto místě
1182.
Rotate by 180 degrees
2012-11-19
Otočit o 180°