Translations by Alius Panfilovas

Alius Panfilovas has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

19 of 9 results
~
edit content
2012-03-10
redaguoti turinį
6.
This is a special document type that automatically generates a Table of Contents. Usually it's used as the 'index' document of a folder. Then the parent folder displays a TOC when accessed (e.g. http://www.x.yz/silva/myFolder). The AutoTOC is configurable: it can display any selection of Silva content including assets, include descriptions or icons, be set to stop at a specific depth, and use various sorting methods.
2012-03-11
Automatiškai generuojantis specialus dokumento tipas Turinys. Dažniausiai naudojamas kaip 'index' dokumentas aplanke. Tada pirminis aplankas rodys turinys kai atvertas (pvz. http://www.x.yz/silva/myFolder). Automatinis turinys yra konfigūruojamas: gali rodyti bet ką pasirinktą iš Silva'os turinio, įskaitant "assets", taipogi aprašymus arba piktogramas, Pasiruošk sustoti konkrečiame lygmenyje ir panaudoti įvairius rūšiavimo metodus.
8.
Alphabetically
2012-03-10
Abėcėlės tvarka
23.
The order items in a container will be sorted
2012-03-11
elementai talpykloje bus surūšiuoti
24.
Enable
2012-03-11
Leisti
25.
Send emails when asked to.
2012-03-11
Kai prašoma išsiųsti el. laiškus
2012-03-11
Išsiųsti elektroninius laiškus kai prašoma
26.
From Address
2012-03-11
Nuo adreso
27.
Email address used to send messages.
2012-03-11
El. pašto adresas nadojamas laiškų išsiuntimui