Browsing Bulgarian translation

2635 of 1096 results
26.
From Address
(no translation yet)
Located in Products.Silva:/EmailMessageService.py:288
27.
Email address used to send messages.
(no translation yet)
Located in Products.Silva:/EmailMessageService.py:289
28.
Service Message Configuration
(no translation yet)
Located in Products.Silva:/EmailMessageService.py:298
29.
Configure settings for email messaging between members. The default MailHost service is used to send messages.
(no translation yet)
Located in Products.Silva:/EmailMessageService.py:299
30.
Absolute path to object to upgrade
Точен път до обекта за обновяване
Translated and reviewed by nopad
Located in Products.Silva:/ExtensionService.py:265
31.
Current Silva version of the object
Текуща версия на обекта Silva
Translated and reviewed by Atanas Kovachki
Located in Products.Silva:/ExtensionService.py:268
32.
Upgrade site
Актуализация на сайта
Translated and reviewed by Atanas Kovachki
Located in Products.Silva:/ExtensionService.py:278
33.
Below you find a form that allows you to specify an object to upgrade, and which version the object is in now. When you enter values in those fields and press the 'upgrade' button, Silva will try to upgrade the object to get it in proper shape for the current Silva version. Note that this functionality is experimental, and it is known that performing a partial upgrade on an object may fail and may even (in some situations) cause the object to become unusable.
По-долу ще намерите форма, която ви позволява да определите обекта за обновяване и коя е версията на обекта. Когато въведете величините в тези полета и натисне бутона "обнови", Silva ще се опита да обнови обекта и да го моделира за моментната си версия. Отбележете, че функционалността е експериментална и е известно, че предприемането на частично обновление на обект може да се провали или дори (само в определени ситуации), да направи обекта неизползваем
Translated and reviewed by nopad
Located in Products.Silva:/ExtensionService.py:279
34.
Upgrade
Актуализация
Translated and reviewed by Atanas Kovachki
Located in Products.Silva:/ExtensionService.py:290
35.
Content upgrade succeeded. See event log for details
Обновяването на съдържанието е успешно. Погледнете дневникът на събитията за подробности
Translated and reviewed by Atanas Kovachki
Located in Products.Silva:/ExtensionService.py:302
2635 of 1096 results

This translation is managed by translation group silva-translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Atanas Kovachki, nopad, pzlatarov.