Translations by Atanas Kovachki

Atanas Kovachki has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

131 of 31 results
1.
Edit
2013-12-25
Редактирай
4.
File size
2013-12-25
Размер на файла
8.
Alphabetically
2013-12-25
По азбучен ред
14.
Depth
2013-12-25
Дълбочина
16.
Display description
2013-12-25
Покажи описанието
18.
Show icon
2013-12-25
Покажи иконката
22.
Sort order
2013-12-25
Сортирай по
24.
Enable
2013-12-25
Включи
31.
Current Silva version of the object
2013-12-25
Текуща версия на обекта Silva
32.
Upgrade site
2013-12-25
Актуализация на сайта
34.
Upgrade
2013-12-25
Актуализация
35.
Content upgrade succeeded. See event log for details
2013-12-25
Обновяването на съдържанието е успешно. Погледнете дневникът на събитията за подробности
36.
Absolute path to reindex
2013-12-25
Точен път до повторното индексиране
41.
Partial catalog refreshed
2013-12-25
Каталога е частично обновен
44.
Quota sub-system disabled
2013-12-25
Квота от подсистемата е изключена
45.
Quota sub-system enabled
2013-12-25
Квота от подсистемата е включена
49.
${DYNAMIC_CONTENT}
2013-12-25
${DYNAMIC_CONTENT}
54.
rebuild catalog
2013-12-25
възстанови каталогa
55.
disable quota subsystem
2013-12-25
изключи квотата на подсистемата
56.
enable quota subsystem
2013-12-25
включи квотата на подсистемата
57.
purge old versions
2013-12-25
унищожи старата версия
59.
Available extensions
2013-12-25
Налични разширения
60.
refresh
2013-12-25
обнови
61.
download
2013-12-25
свали
63.
Select storage
2013-12-25
Избор на хранилище
66.
Convert all files
2013-12-25
Конвертирай всичките файлове
69.
File
2013-12-25
Файл
73.
Text content
2013-12-25
Съдържание на текста
77.
Download
2013-12-25
Свали
79.
File encoding
2013-12-25
Кодировка на файла
89.
First item
2013-12-25
Първи обект