Translations by pzlatarov

pzlatarov has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

146 of 46 results
61.
download
2009-06-14
изтегляне
109.
'${scale}' is not a valid scale identifier. Probably a percent symbol is missing.
2009-06-14
'${scale}' не е валиден идентификатор за мащаб. Може би липсва някой символ.
110.
'${scale} is not a valid scale identifier. At least one number is required.
2009-06-14
'${scale} не е валиден идентификатор за мащаб. Изисква се поне едно число.
111.
'${crop} is not a valid crop identifier
2009-06-14
'${crop} не е валиден идентификатор за изрязване
112.
square
2009-06-14
квадрат
113.
landscape
2009-06-14
пейзажно
114.
portrait
2009-06-14
портретно
187.
approved
2009-06-14
одобрен
189.
unapproved
2009-06-14
неодобрен
190.
public
2009-06-14
публичен
191.
pending
2009-06-14
чакащ
192.
draft
2009-06-14
чернова
193.
closed
2009-06-14
заключен
199.
There is no unapproved version to approve.
2009-06-14
Няма неодобрена версия за одобряване.
200.
There already is an approved version.
2009-06-14
Вече има одобрена версия.
201.
Cannot approve version without publication datetime.
2009-06-14
Версията не може да се одобри без дата и час на публикацията.
203.
Should never happen: unapproved version ${unapproved} found while approved version ${approved} exists at the same time.
2009-06-14
Никога не трябва да се случва: неодобрена версия ${unapproved} бе намерена, докато одобрената ${approved} вече съществува.
209.
The version is already requested for approval.
2009-06-14
Тази версия вече чака одобрение.
211.
No unapproved version.
2009-06-14
Няма неодобрена версия.
212.
No approved version.
2009-06-14
Няма одобрена версия.
213.
Must specify publication datetime.
2009-06-14
Трябва да се зададат дата и час на публикацията.
214.
No public version.
2009-06-14
Няма публична версия.
215.
No next version.
2009-06-14
Няма следваща версия.
246.
Title of content.
2009-06-14
Заглавие
250.
short title
2009-06-14
кратко заглавие
252.
Description of content in this area.
2009-06-14
Описание на съдържанието в тази област.
253.
language
2009-06-14
език
254.
Language of content in this area.
2009-06-14
Език на съдържанието в тази област.
256.
comment
2009-06-14
коментар
257.
Internal comments.
2009-06-14
Вътрешни коментари.
258.
subject
2009-06-14
тема
259.
Subject of content in this area.
2009-06-14
Тема на съдържанието в тази област.
260.
creation time
2009-06-14
време на създаване
261.
Automatically set.
2009-06-14
Автоматично определяне.
264.
creator
2009-06-14
създател
266.
User who last edited this content.
2009-06-14
Потребител, който последен е редактирал съдържанието.
267.
Name of contact person.
2009-06-14
Име на потребителя, с който да се свържете.
268.
contact name
2009-06-14
име за контакт
269.
Email address of contact person.
2009-06-14
E-mail адрес на лицето за контакт.
270.
contact email
2009-06-14
Имейл за контакт
271.
keywords
2009-06-14
ключови думи
272.
Keywords relating to content.
2009-06-14
Думи, свързани със съдържанието.
280.
If this is enabled, this content (and anything it contains!) will not show up in tables of content.
2009-06-14
Ако това е разрешено, това (и всичко в него!) няма да се показва в таблиците за съдържание
281.
hide from tables of content
2009-06-14
скриване от таблиците за съдържание
333.
Sorry, this ${meta_type} is not viewable.
2009-06-14
Съжалявам, този ${meta_type} не може да се преглежда.
937.
Use browser language setting
2009-06-14
Използване на езиковата настройка на браузъра