Browsing Azerbaijani translation

413 of 1096 results
4.
File size
Faylın ölçüsü
Translated and reviewed by manymous on 2018-09-30
Located in Products.Silva:/Asset_templates/assetsize.cpt:3
5.
Size of this asset
Bu faylın ölçüsü
Translated and reviewed by manymous on 2018-09-30
Located in Products.Silva:/Asset_templates/assetsize.cpt:3
6.
This is a special document type that automatically generates
a Table of Contents. Usually it's used as the 'index' document of a folder.
Then the parent folder displays a TOC when accessed (e.g.
http://www.x.yz/silva/myFolder). The AutoTOC is configurable: it can display
any selection of Silva content including assets, include descriptions or
icons, be set to stop at a specific depth, and use various sorting
methods.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Bu avtomatik olaraq xüsusi bir sənəddir
Mündəricat.Ümumiyyətlə indeks 'index' sənədi kimi istifadə olunur.
Üst papaq bağlı olduqda, bir Məzmun Cədvəlini göstərir.(msln:
http: //www.x.yz/silva/myFolder). Avtomatik Məzmun Cədvəli tənzimlənir;hər hansı bir
Silva məzmununun seçilməsi
İkonları müəyyən bir dərinlikdə və dayandırmaq üçün müəyyən
üsulları istifadə edir.
Translated and reviewed by manymous on 2018-09-30
Located in Products.Silva:/AutoTOC/content.py:23
7.
Silva folder order
Silva faylına müraciət
Translated and reviewed by manymous on 2018-09-30
Located in Products.Silva:/AutoTOC/views.py:26
8.
Alphabetically
Əlifba sırası ilə
Translated and reviewed by manymous on 2018-09-30
Located in Products.Silva:/AutoTOC/views.py:27
9.
Reverse alphabetically
Əlifba sırası ilə ters çevrilsin
Translated and reviewed by manymous on 2018-09-30
Located in Products.Silva:/AutoTOC/views.py:28
10.
Chronologically by modification date
Xronoloji olaraq tarixə görə dəyişir
Translated and reviewed by manymous on 2018-09-30
Located in Products.Silva:/AutoTOC/views.py:29
11.
Reverse chronologically by modification date
Xronoloji olaraq dəyişdirmə tarixi ilə tərs
Translated and reviewed by manymous on 2018-09-30
Located in Products.Silva:/AutoTOC/views.py:30
12.
Types to list
Siyahının növü
Translated and reviewed by manymous on 2018-09-30
Located in Products.Silva:/AutoTOC/views.py:50
13.
Select here the content types you wish to see in the table of content. You need to selected container types (e.g. Folder and Publication) in order for the TOC to display their contents.
Burada məzmun cədvəlində görmək istədiyiniz məzmun növlərini seçin. Seçilmiş məzmun növlərinin (qovluq və yayım kimi) müntəzəm olaraq məzmun masasında göründüyünə əmin olun.
Translated and reviewed by manymous on 2018-09-30
Located in Products.Silva:/AutoTOC/views.py:51
413 of 1096 results

This translation is managed by translation group silva-translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: manymous.