Browsing Azerbaijani translation

1120 of 1096 results
11.
Reverse chronologically by modification date
Xronoloji olaraq dəyişdirmə tarixi ilə tərs
Translated and reviewed by manymous on 2018-09-30
Located in Products.Silva:/AutoTOC/views.py:30
12.
Types to list
Siyahının növü
Translated and reviewed by manymous on 2018-09-30
Located in Products.Silva:/AutoTOC/views.py:50
13.
Select here the content types you wish to see in the table of content. You need to selected container types (e.g. Folder and Publication) in order for the TOC to display their contents.
Burada məzmun cədvəlində görmək istədiyiniz məzmun növlərini seçin. Seçilmiş məzmun növlərinin (qovluq və yayım kimi) müntəzəm olaraq məzmun masasında göründüyünə əmin olun.
Translated and reviewed by manymous on 2018-09-30
Located in Products.Silva:/AutoTOC/views.py:51
14.
Depth
Dərinlik
Translated and reviewed by manymous on 2018-09-30
Located in Products.Silva:/AutoTOC/views.py:60
15.
The depth to which the Table of Contents will be rendered (-1 means unlimited depth.)
Məzmun cədvəlini islənəcəyi dərinlik (-1 sərhədsiz dərinlik mənasını verir.)
Translated and reviewed by manymous on 2018-09-30
Located in Products.Silva:/AutoTOC/views.py:61
16.
Display description
Təsvirləri göstərin
Translated and reviewed by manymous on 2018-09-30
Located in Products.Silva:/AutoTOC/views.py:69
17.
If selected, each item displayed will include its title and metadata description, if available.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Seçildiyi təqdirdə, hər bir seqment təmsilçisi müvafiq hallarda parça adı və metadata tərifini ehtiva edir.
Translated and reviewed by manymous on 2018-09-30
Located in Products.Silva:/AutoTOC/views.py:70
18.
Show icon
Simvolu göstər
Translated and reviewed by manymous on 2018-09-30
Located in Products.Silva:/AutoTOC/views.py:76
19.
If selected, each item displayed will include its icon.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Seçildikdə, nümayiş olunan hər bir element onun simvolunu ehtiva edir.
Translated and reviewed by manymous on 2018-09-30
Located in Products.Silva:/AutoTOC/views.py:77
20.
Show container link
Məzmun bağlantısını göstərin
Translated and reviewed by manymous on 2018-09-30
Located in Products.Silva:/AutoTOC/views.py:82
1120 of 1096 results

This translation is managed by translation group silva-translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: manymous.