Browsing Azerbaijani translation

110 of 1096 results
1.
Edit
Düzəlt
Translated and reviewed by manymous
Located in Products.Silva:/Asset.py:136 Products.Silva:/GhostFolder.py:394 Products.Silva:/Image/smi.py:56 silva.core.editor:/service.py:287 silva.core.contentlayout:/model.py:199 silva.core.smi:/content/__init__.py:26
2.
File system path
Fayl sisteminin yolu
Translated and reviewed by manymous
Located in Products.Silva:/Asset_templates/assetpath.cpt:4
3.
File system path to this asset on the server
Serverdə bu faylın fayl sisteminin yolu
Translated and reviewed by manymous
Located in Products.Silva:/Asset_templates/assetpath.cpt:4
4.
File size
Faylın ölçüsü
Translated and reviewed by manymous
Located in Products.Silva:/Asset_templates/assetsize.cpt:3
5.
Size of this asset
Bu faylın ölçüsü
Translated and reviewed by manymous
Located in Products.Silva:/Asset_templates/assetsize.cpt:3
6.
This is a special document type that automatically generates
a Table of Contents. Usually it's used as the 'index' document of a folder.
Then the parent folder displays a TOC when accessed (e.g.
http://www.x.yz/silva/myFolder). The AutoTOC is configurable: it can display
any selection of Silva content including assets, include descriptions or
icons, be set to stop at a specific depth, and use various sorting
methods.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Bu avtomatik olaraq xüsusi bir sənəddir
Mündəricat.Ümumiyyətlə indeks 'index' sənədi kimi istifadə olunur.
Üst papaq bağlı olduqda, bir Məzmun Cədvəlini göstərir.(msln:
http: //www.x.yz/silva/myFolder). Avtomatik Məzmun Cədvəli tənzimlənir;hər hansı bir
Silva məzmununun seçilməsi
İkonları müəyyən bir dərinlikdə və dayandırmaq üçün müəyyən
üsulları istifadə edir.
Translated and reviewed by manymous
Located in Products.Silva:/AutoTOC/content.py:23
7.
Silva folder order
Silva faylına müraciət
Translated and reviewed by manymous
Located in Products.Silva:/AutoTOC/views.py:26
8.
Alphabetically
Əlifba sırası ilə
Translated and reviewed by manymous
Located in Products.Silva:/AutoTOC/views.py:27
9.
Reverse alphabetically
Əlifba sırası ilə ters çevrilsin
Translated and reviewed by manymous
Located in Products.Silva:/AutoTOC/views.py:28
10.
Chronologically by modification date
Xronoloji olaraq tarixə görə dəyişir
Translated and reviewed by manymous
Located in Products.Silva:/AutoTOC/views.py:29
110 of 1096 results

This translation is managed by translation group silva-translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: manymous.