Translations by Joe Hansen

Joe Hansen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 56 results
34.
Ghosts are special documents that function as a placeholder for an item in another location (like an alias, symbolic link, shortcut). Unlike a hyperlink, which takes the Visitor to another location, a ghost object keeps the Visitor in the current publication, and presents the content of the ghosted item. The ghost inherits properties from its location (e.g. layout and stylesheets).
2012-10-14
Spøgelser er specielle dokumenter, der fungerer som en pladsholder for et element som er placeret et andet sted (som et alias, symbolsk henvisning, genvej). I modsætning til et hyperlink, der tager den besøgende til et andet sted, beholder et spøgelsesobjekt gæsten i den aktuelle publikation, og viser indholdet af spøgelseselementet. Spøgelset arver egenskaber fra dens placering (dvs. layout og stilark).
35.
Ghost Folders are similar to Ghosts, but instead of being a placeholder for a document, they create placeholders and/or copies of all the contents of the ‘original’ folder. The advantage of Ghost Folders is the contents stay in sync with the original, by manual or automatic resyncing. Note that when a folder is ghosted, assets – such as Images and Files – are copied (physically duplicated) while documents are ghosted.
2012-10-14
Spøgelsesmapper ligner spøgelser, men i stedet for at være en pladsholder for et dokument, opretter de pladsholder og/eller kopier af alt indholdet af den ‘oprindelige’ mappe. Fordelen med spøgelses- mapper er at indholdet bevares synkroniseret med det oprindelige, via manuel eller automatisk gensynkronisering. Bemærk, når en mappe som gøres til et spøgelse, så kopieres (via fysisk duplikering) aktiver – såsom billeder og filer – mens dokumenter gøres til spøgelser.
52.
url
2007-07-04
Adresse
64.
approved
2007-07-04
godkendt
66.
public
2007-07-04
offentlig
67.
pending
2007-07-04
afventende
68.
draft
2007-07-04
kladde
69.
closed
2007-07-04
lukket
71.
There already is an approved version.
2007-07-04
Der er allerede en godkendt version.
80.
No approved version.
2007-07-04
Ingen godkendt version.
82.
No public version.
2007-07-04
Ingen offentlig version
90.
Can not delete all versions
2007-07-04
Kan ikke slette alle versioner
94.
view
2007-07-04
vis
95.
enter
2007-07-04
retur
96.
content is published
2007-07-04
indhold er udgivet
97.
cancel operation: alt-c
2007-07-04
afbryd opgave: alt-c
107.
language
2007-07-04
sprog
109.
comment
2007-07-04
Bemærkning
110.
Internal comments.
2007-07-04
Interne bemærkninger.
111.
subject
2007-07-04
emne
118.
contact name
2007-07-04
kontaktnavn
119.
Email address of contact person.
2007-07-04
E-post-adresse på kontaktperson.
120.
contact email
2007-07-04
kontakt e-post
122.
hide from tables of content
2007-07-04
skjul fra indholdsfortegnelser
123.
keywords
2007-07-04
nøgleord
124.
Keywords relating to content.
2007-07-04
nøgleord med relation til indhold.
137.
Add screen
2007-07-04
Tilføj skærm
145.
Other screens
2007-07-04
Andre skærme
161.
Tip for Mozilla/Netscape users
2007-07-04
Fif for Mozilla/Netscape brugere
165.
Contact
2007-07-04
Kontaktperson
166.
Feedback
2007-07-04
Tilbagemelding
174.
see below
2007-07-04
se nedenfor
177.
General
2007-07-04
Alment
187.
Silva help
2007-07-04
Silva hjælp
192.
Silva info: alt-s
2007-07-04
Silva info: alt-s
194.
Thanks to....
2007-07-04
Tak til....
195.
The people at ${eth_zuerich} for their feedback, contributions, and innovation.
2007-07-04
Folk hos ${eth_zuerich} for deres tilbagemeldinger, bidrag og ideer.
196.
Jan Smith at ${ozzope} for advice, hosting the documentation wiki, and her tutorials.
2007-07-04
Jan Smith hos ${ozzope} for råd, drift af dokumentationswikien og hendes prøveøvelser.
201.
Credits
2007-07-04
Bidragydere
203.
Infrae Silva crew
2007-07-04
Infrae Silva hold
205.
External developers
2007-07-04
Eksterne udviklere
206.
Request processed
2007-07-04
Anmodning behandlet
216.
Viewer
2007-07-04
Fremviser
217.
Viewer +
2007-07-04
Fremviser +
218.
Viewer ++
2007-07-04
Fremviser ++
219.
Reader
2007-07-04
Læser
220.
Author
2007-07-04
Forfatter
221.
Editor
2007-07-04
Redaktør
222.
ChiefEditor
2007-07-04
Ansvarshavende redaktør
223.
depth
2007-07-04
dybde