Translations by Michal Predotka

Michal Predotka has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 136 results
143.
Profile could not be deleted
2008-10-08
Profil nie mógł zostać usunięty
146.
Session
2008-08-24
Sesja
147.
not found
2008-08-24
nie znaleziono
149.
Settings could not be saved!
2008-08-24
Nie udało się zachować ustawień!
150.
Settings saved successfully!
2008-08-24
Ustawienia zachowane z powodzeniem!
151.
Session could not be saved!
2008-10-10
Nie udało się zapisać sesji!
152.
Account-settings could not be saved!
2008-08-24
Nie udało się zachować ustawień konta!
153.
Settings could not be restored!
2008-10-10
Nie udało się przywrócić ustawień!
154.
Settings loaded successfully
2008-08-24
Ustawienia załadowane z powodzeniem
156.
Account-settings could not be restored!
2008-10-10
Nie udało się przywrócić ustawień konta!
159.
Session could not be restored!
2008-10-10
Nie udało się przywrócić sesji!
165.
deleted
2008-08-24
usunięto
169.
removed from session
2008-08-24
usunięto z sesji
180.
No plugin installed
2008-08-24
Nie zainstalowano wtyczek
184.
Capture aborted by user
2008-08-24
Zrzut ekranu przerwany przez użytkownika
189.
Opened all files with
2008-08-24
Wszystki pliki otwarto przy pomocy
200.
saved
2008-08-24
zapisane
230.
Host
2008-08-24
Host
234.
Description
2008-08-24
Opis
235.
Icon
2008-08-24
Ikona
236.
Name
2008-08-24
Nazwa
237.
Category
2008-08-24
Kategoria
238.
Language
2008-10-08
Język
239.
Path
2008-08-24
Ścieżka
251.
renamed
2008-08-24
zmieniono nazwę
258.
Choose file to open
2008-08-24
Wybierz plik do otwarcia
259.
All compatible image formats
2009-01-02
Wszystkie zgodne formaty obrazu
261.
Choose a plugin
2008-08-24
Wybierz wtyczkę
263.
Plugin
2008-12-24
Wtyczka
264.
No plugin specified
2008-08-24
Nie określono wtyczki
267.
Guest
2008-08-24
Gość
271.
Choose account
2009-01-02
Wybór konta
287.
uploaded
2008-08-24
wysłano
300.
Please check your credentials and try again.
2008-12-16
Proszę sprawdzić poprawność danych i spróbować ponownie.
311.
_File
2008-10-08
P_lik
2008-08-22
_Plik
312.
_Edit
2008-10-08
_Edycja
313.
_View
2009-01-02
_Widok
314.
_Screenshot
2008-12-24
_Zrzut ekranu
315.
_Go
2008-10-10
_Idź
316.
_Help
2008-08-24
Pomo_c
2008-08-24
_Pomoc
330.
Report a Problem
2008-10-10
Zgłoś problem
345.
Selection
2008-08-24
Zaznaczenie
346.
Draw a rectangular capture area with your mouse to select a specified screen area
2008-10-08
Proszę obrysować prostokątny obszar myszką aby pobrać określony fragment ekranu
2008-08-24
Obrysuj prostokątny obszar myszką aby pobrać określony fragment ekranu
348.
Take a screenshot of your whole desktop
2008-10-08
Pobiera zrzut ekranu całego pulpitu
2008-08-22
Pobierz zrzut ekranu całego pulpitu
349.
Capture a specific workspace
2008-09-06
Pobierz zrzut określonego obszaru roboczego
350.
Window
2008-08-22
Okno