Translations by Michal Predotka

Michal Predotka has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

101136 of 136 results
351.
Select a window with your mouse
2008-10-08
Proszę wybrać okno przy pomocy myszki
2008-09-06
Wybierz okno przy pomocy myszki
352.
Take a screenshot of a specific window
2008-08-22
Pobierz zrzut ekranu określonego okna
353.
Section
2008-10-08
Sekcja
354.
Captures only a section of the window. You will be able to select any child window by moving the mouse over it
2008-10-08
Pobiera zrzut ekranu jedynie określonej części okna. Możliwe jest wybranie dowolnej sekcji okna przez wskazanie myszką.
359.
Web
2008-08-24
WWW
360.
Take a screenshot of a website
2008-08-22
Pobierz zrzut ekranu strony internetowej
374.
Please check your connectivity and try again.
2008-12-16
Proszę sprawdzić połączenie i spróbować ponownie.
395.
Unable to capture website
2008-09-06
Zrzut strony WWW niemożliwy
400.
URL to capture
2008-10-08
URL do pobrania zrzutu
2008-08-24
URL do pobrani zrzutu
403.
Fill color
2009-01-02
Kolor wypełnienia
404.
Adjust fill color and opacity
2009-01-02
Ustawienie koloru i przezroczystości wypełnienia
2009-01-02
Ustawienie koloru wypełnienia i nieprzezroczystości
405.
Stroke color
2009-01-02
Kolor rysowania
406.
Choose stroke color
2009-01-02
Wybór koloru rysowania
407.
Adjust stroke color and opacity
2009-01-02
Ustawienie koloru i przezroczystości rysowania
2009-01-02
Ustawienia koloru rysowania i przezroczystości
408.
Line width
2008-12-24
Szerokość linii
409.
Adjust line width
2009-01-02
Ustawienie szerokości linii
410.
Font
2008-12-24
Czcionka
411.
Select font family and size
2009-01-02
Wybór rodzaju i wielkości czcionki
412.
Insert image
2009-01-02
Wstaw obraz
413.
Insert an arbitrary object or file
2009-01-02
Wstaw dodatkowy obiekt lub plik
430.
Save the changes to image %s before closing?
2009-01-02
Zapisać zmiany w obrazie %s przed zamknięciem?
431.
Close
2009-01-02
Zamknij
432.
Do_n't save
2009-01-02
_Nie zapisuj
454.
Font color
2008-12-24
Kolor czcionki
455.
Choose font color
2009-01-02
Wybór koloru czcionki
475.
Automatic scrolling
2009-01-02
Przewijanie automatyczne
477.
Select item to move or resize it
2009-01-02
Wybiera obiekt do przesuwania lub zmiany rozmiaru
485.
Draw a rectangle
2009-01-02
Rysuje prostokąty
487.
Draw a ellipse
2009-01-02
Rysuje elipsy
488.
Add some text to the screenshot
2009-01-02
Dodaje tekst do zrzutu ekranu
499.
Import from session...
2009-01-02
Importuj z sesji...
500.
Import from filesystem...
2009-01-02
Importuj z pliku...