Translations by Michal Predotka

Michal Predotka has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 136 results
1.
Profile
2008-10-08
Profil
5.
Choose a profile
2008-10-08
Wybierz profil
6.
Save configuration as profile
2008-10-08
Zapisz ustawienia jako profil
7.
Delete profile
2008-10-08
Usuń profil
9.
Image format
2008-08-22
Format obrazu
10.
Save
2008-08-22
Zapisz
15.
Gnome-Keybinding
2008-08-24
Gnome-Keybinding
2008-08-24
Skróty klawiszowe
16.
Actions
2008-08-24
Działania
17.
Capture
2008-08-24
Zrzut ekranu
22.
Accounts
2008-12-24
Konta
23.
File Transfer Protocol (FTP)
2008-12-24
Protokół przesyłania plików (FTP)
26.
Filename
2008-08-22
Nazwa pliku
40.
Compression
2008-08-24
Kompresja
42.
Select a file format
2008-10-08
Wybór formatu pliku
2008-08-22
Wybierz format pliku
43.
Directory
2008-10-08
Katalog
2008-08-22
Folder
44.
Choose folder
2008-10-08
Wybierz katalog
2008-09-06
Wybierz folder
49.
Automatically copy screenshot to clipboard
2008-10-08
Automatyczne kopiowanie zrzutu do schowka
52.
Delay
2008-08-22
Opóźnienie
55.
Wait n seconds before taking a screenshot
2008-10-08
Opóźnienie po jakim nastąpi pobranie zrzutu ekranu (w sekundach)
2008-08-24
Tyle sekund trzeba odczekać przed zrobieniem zrzutu ekranu
57.
Include cursor when taking a screenshot
2008-10-10
Widoczność kursora myszki na zrzucie ekranu
58.
Open with
2008-08-24
Otwórz przy pomocy
60.
16 colors - (4bit)
2008-08-24
16 kolorów - (4bit)
61.
64 colors - (6bit)
2008-08-24
64 kolory - (6bit)
62.
256 colors - (8bit)
2008-08-24
256 kolorów -(8bit)
63.
Reduce colors
2008-08-24
Redukuj kolory
65.
Thumbnail
2008-10-08
Miniatura
2008-08-22
Miniaturka
66.
Generate thumbnail too. select the percentage of the original size for the thumbnail to be
2008-10-08
Tworzy również miniaturę. Proszę wybrać jaką częścią (procentowo) oryginalnego rozmiaru ma być miniatura.
2008-08-24
Wygeneruj również miniaturkę. wybierz jaką częścią (w procentach) oryginalnego rozmiaru, ma być miniaturka
72.
Enable zoom window
2008-09-06
Pokazuj powiększenie
2008-09-06
Możliwość powiększania okna
92.
Choose fill color
2009-01-02
Wybór koloru wypełnienia
108.
Minimize to tray when closing main window
2008-10-08
Minimalizacja do zasobnika po zamknięciu okna głównego
2008-08-24
Minimalizuj do zasobnika po zamknięciu okna głównego
121.
URI
2008-12-24
URI
122.
URI Example: ftp://host:port/path
2008-12-24
URI Przykład: ftp://host:port/path
123.
Connection mode
2008-12-24
Tryb połączenia
124.
Active mode
2009-01-01
Tryb aktywny
126.
Username
2008-08-24
Użytkownik
127.
Password
2008-08-24
Hasło
132.
Behavior
2008-08-22
Zachowanie
133.
Upload
2008-08-24
Wyślij
137.
Quality
2008-08-22
Jakość
141.
Register
2008-08-24
Zarejestruj się
142.
Profile deleted
2008-10-08
Profil usunięty