Translations by StevenA

StevenA has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 237 results
96.
Displays any transparent parts of the image in the background color of the application
2010-08-02
Geef alle transparante delen van de afbeelding weer in de achtergrondkleur van de toepassing
104.
Autohide main window when taking a screenshot
2010-08-02
Verberg het hoofdvenster automatisch als u een schermafdruk neemt
105.
Redraw Delay
2010-08-02
Vertraging voor hertekenen
106.
millisecond
milliseconds
2010-08-02
millisecond
milliseconden
107.
Present main window after taking a screenshot
2010-08-03
Geef het hoofdvenster weer na het maken van een schermafdruk
2010-08-02
Geef het hoofdvenster weer na het nemen van een schermafdruk
109.
Display pop-up notification after taking a screenshot
2010-08-03
Toon pop-upmelding na het maken van een schermafdruk
2010-08-02
Toon pop-upmelding na het nemen van een schermafdruk
110.
Display pop-up notification when using a delay
2010-08-02
Toon pop-upmelding bij gebruik van een vertraging
111.
Display pop-up notification when using a pre-capture delay
2010-08-03
Toon pop-upmelding bij gebruik van een vertraging die voor het maken van een schermafdruk gebeurt
2010-08-02
Toon pop-upmelding bij gebruik van een vertraging die voor het nemen van een schermafdruk gebeurt
112.
Notification agent
2010-08-02
mededelingstoepassing
113.
Desktop Notifications
2010-08-02
Bureaubladmededelingen
114.
Built-In Notifications
2010-08-02
Ingebouwde mededelingen
115.
Ask before moving files to trash
2010-08-02
Vraag eerst om bevestiging bij het verwijderen van bestanden
116.
Move file to trash when closing tab
2010-08-02
Verwijder bestand bij het sluiten van het tabblad
118.
Configure a short timeout to give the Xserver a chance to redraw areas that were obscured by Shutter's windows before taking a screenshot.
2010-08-02
Stel een korte time-out in voor de X-server. Zo kunnen gebieden hertekend worden die niet zichtbaar waren voor de schermafdruk genomen werd, omdat het venster van Shutter bv. op de voorgrond stond.
119.
You can either choose the system-wide desktop notifications (e.g. Ubuntu's Notify-OSD) or Shutter's built-in notification system
2010-08-02
U hebt de keuze tussen bureaubladmededelingen voor het hele besturingssysteem (bv. Ubuntu's mededelingen-OSD), of het ingebouwde mededelingensysteem van Shutter zelf
128.
Website URL
2010-08-02
Website-URL
131.
Image View
2010-08-02
Afbeeldingsweergave
138.
Please activate the menu you want to capture
2010-08-02
Activeer het menu dat u wilt vastleggen
139.
Please activate the tooltip you want to capture
2010-08-02
Activeer de tekstballon die u wilt vastleggen
140.
Screenshot will be taken in %s second
Screenshot will be taken in %s seconds
2010-08-02
Schermafdruk wordt genomen in %s seconde
Schermafdruk wordt genomen in %s seconden
144.
Failed
2010-08-02
Mislukt
145.
Profile %s loaded successfully
2010-08-02
Profiel %s met succes geladen
149.
Settings could not be saved!
2010-08-02
Instellingen opslaan mislukt!
150.
Settings saved successfully!
2010-08-02
Instellingen opgeslagen!
152.
Account-settings could not be saved!
2010-08-02
Accountinstellingen opslaan mislukt!
154.
Settings loaded successfully
2010-08-02
Instellingen succesvol geladen
156.
Account-settings could not be restored!
2010-08-02
Accountinstellingen herstellen mislukt!
163.
Are you sure you want to move %s to the trash?
2010-08-02
Bent u zeker dat u %s wilt verwijderen?
164.
Move to _Trash
2010-08-02
Naar _prullenbak verplaatsen
166.
Are you sure you want to move the selected files to the trash?
2010-08-02
Bent u zeker dat u de geselecteerde bestanden naar de prullenbak wilt verplaatsen?
167.
No screenshots selected
2010-08-02
Geen schermafdrukken geselecteerd
168.
Selected screenshots deleted
2010-08-02
Geselecteerde schermafdrukken verwijderd
171.
No valid filetype specified
2010-08-02
Geen geldig bestandstype opgegeven
172.
There is no image data in the clipboard to paste
2010-08-03
Het klembord bevat geen te plakken beeldinformatie.
2010-08-02
Het klembord bevat geen te plakken beeld-data.
173.
Selected filenames copied to clipboard
2010-08-03
Geselecteerde bestandsnamen naar klembord gekopieerd
2010-08-02
Geselecteerde bestandsnamen naar het klembord gekopieerd
174.
Selected images copied to clipboard
2010-08-02
Geselecteerde afbeeldingen naar klembord gekopieerd
175.
Last action undone
2010-08-03
Laatste bewerking ongedaan gemaakt
176.
Error while copying last version (%s).
2010-08-03
Fout tijdens kopiëren laatste versie (%s).
177.
There was an error performing undo on %s.
2010-08-03
Fout tijdens het ongedaan maken van %s.
178.
Last action redone
2010-08-03
Laatste bewerking hersteld
179.
There was an error performing redo on %s.
2010-08-03
Fout tijdens het opnieuw uitvoeren van %s.
181.
There was an error determining the filename.
2010-08-03
Fout tijdens het vaststellen van de bestandsnaam
182.
Triggered invalid screenshot action.
2010-08-03
Veroorzaakte ongeldige schermafdrukactie.
184.
Capture aborted by user
2010-08-03
Schermafdruk maken geannuleerd door gebruiker
2010-08-03
Schermafdruk nemen geannuleerd door gebruiker