Translations by StevenA

StevenA has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

201237 of 237 results
436.
Save Background Color
2010-08-10
Achtergrondkleur opslaan
437.
_Ignore Background Color
2010-08-10
_Negeer achtergrondkleur
438.
_Save Background Color
2010-08-10
_Bewaar achtergrondkleur
439.
Change Background Color...
2010-08-10
Verander achtergrondkleur...
440.
_Reset to Default
2010-08-10
_Standaardinstellingen terugzetten
443.
Unlock
2010-08-10
Ontgrendelen
444.
Lock
2010-08-10
Vergrendelen
445.
Edit Preferences...
2010-08-10
Voorkeuren bewerken...
446.
Numbering
2010-08-10
Nummering
448.
Arrow
2010-08-10
Pijl
453.
Text
2010-08-10
Tekst
456.
Use selected font
2010-08-10
Geselecteerde lettertype gebruiken
458.
_Tools
2010-08-10
_Gereedschap
459.
Undo last action
2010-08-10
Laatste bewerking ongedaan maken
460.
Do again the last undone action
2010-08-10
'Ongedaan maken' opnieuw uitvoeren
461.
Copy selection to clipboard
2010-08-10
Selectie naar het klembord kopiëren
462.
Cut selection to clipboard
2010-08-10
Selectie naar het klembord knippen
463.
Paste objects from clipboard
2010-08-10
Objecten uit het klembord plakken
464.
Delete current object
2010-08-09
Verwijder huidige object
465.
Clear canvas
2010-08-09
Wis canvas
466.
Abort current mode
2010-08-09
Zet huidige modus stop
467.
Close this window
2010-08-09
Dit venster sluiten
468.
Save image
2010-08-09
Bewaar afbeelding
469.
Export to _File...
2010-08-10
Exporteer naar _Bestand...
470.
Export to File...
2010-08-10
Exporteer naar bestand...
471.
_Export to SVG...
2010-08-10
_Exporteer als SVG...
472.
Export to SVG...
2010-08-09
Naar SVG exporteren
473.
Export to PDF...
2010-08-09
Naar PDF exporteren
476.
Select
2010-08-10
Selecteren
478.
Freehand
2010-08-09
vrij
481.
Line
2010-08-10
Regel
484.
Rectangle
2010-08-09
Rechthoek
486.
Ellipse
2010-08-09
Ellips
489.
Censor
2010-08-10
Censor
491.
Pixelize
2010-08-09
In kristalvorm brengen
492.
Pixelize selected areas of your screenshot to hide private data
2010-08-09
Pas de pixelfilter toe op de geselecteerde gebieden van uw schermafdruk om privédata te verbergen
495.
Crop
2010-08-09
Bijsnijden