Translations by Mateusz Burnicki

Mateusz Burnicki has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

110 of 10 results
3.
Turn the image into a grayscale image (256 shades)
2011-03-21
Wprowadź skalę odcieni szarości (256 odcieni)
4.
Offset
2011-03-21
Przesunięcie
6.
Raise Border
2011-03-21
Zwiększ ramkę
8.
Soft Edges
2011-03-21
Gładkie krawędzie
9.
Add soft edges around the image
2011-03-21
Dodaj gładkie krawędzie wokół obrazu
27.
Gap:
2011-03-21
Odstęp:
30.
Zoom factor for output image
2011-03-21
Współczynnik powiększenia dla wyjściowego obrazu
52.
Bordereffects
2011-03-21
Efekty krawędziowe
53.
Create various dispersion-like effects in the border of an image Based on a script by Fred Weinhaus http://www.fmwconcepts.com/imagemagick/bordereffects/index.php
2011-03-21
Stwórz różne dyspersjo-podobne efekty na krawędzi obrazu Oparte na skrypcie autorstwa Freda Weinhausa http://www.fmwconcepts.com/imagemagick/bordereffects/index.php
54.
Size:
2011-03-21
Rozmiar: