Browsing Turkish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Turkish guidelines.
110 of 4899 results
1.
Web Servers
Web Sunucuları
Translated and reviewed by Volkan Gezer
Located in serverguide/C/web-servers.xml:11(title)
2.
A Web server is a software responsible for accepting HTTP requests from clients, which are known as Web browsers, and serving them HTTP responses along with optional data contents, which usually are Web pages such as HTML documents and linked objects (images, etc.).
Bir Web Sunucusu, Web tarayıcıları olarak bilinen istemcilerdeki HTTP isteklerinin kabul etmeyi sağlayan ve HTTP yanıtlarını, isteğe bağlı veri içerikler (genellikle HTML belgeleri ve bağlı dosyaları (resim, vb.) ile birlikte sunan bir yazılımdır.
Translated and reviewed by Volkan Gezer
Located in serverguide/C/web-servers.xml:12(para)
3.
HTTPD - Apache2 Web Server
HTTPD - Apache2 Web Sunucusu
Translated and reviewed by Volkan Gezer
Located in serverguide/C/web-servers.xml:17(title)
4.
Apache is the most commonly used Web server on Linux systems. Web servers are used to serve Web pages requested by client computers. Clients typically request and view Web pages using Web browser applications such as <application>Firefox</application>, <application>Opera</application>, <application>Chromium</application>, or <application>Internet Explorer</application>.
(no translation yet)
Located in serverguide/C/web-servers.xml:18(para)
5.
Users enter a Uniform Resource Locator (URL) to point to a Web server by means of its Fully Qualified Domain Name (FQDN) and a path to the required resource. For example, to view the home page of the <ulink url="http://www.ubuntu.com">Ubuntu Web site</ulink> a user will enter only the FQDN:
(no translation yet)
Located in serverguide/C/web-servers.xml:24(para)
6.
www.ubuntu.com
www.ubuntu.com
Translated and reviewed by Volkan Gezer
Located in serverguide/C/web-servers.xml:29(userinput)
7.
To view the <ulink url="http://www.ubuntu.com/community">community</ulink> sub-page, a user will enter the FQDN followed by a path:
Örneğin <ulink url="http://www.ubuntu.com/community">community</ulink> alt sayfasına erişebilmek içini kullanıcı FQDN sonuna bir yol ekleyecektir:
Translated and reviewed by Volkan Gezer
Located in serverguide/C/web-servers.xml:32(para)
8.
www.ubuntu.com/community
www.ubuntu.com/community
Translated and reviewed by Volkan Gezer
Located in serverguide/C/web-servers.xml:35(userinput)
9.
The most common protocol used to transfer Web pages is the Hyper Text Transfer Protocol (HTTP). Protocols such as Hyper Text Transfer Protocol over Secure Sockets Layer (HTTPS), and File Transfer Protocol (FTP), a protocol for uploading and downloading files, are also supported.
Web sayfalarını taşımak için kullanılan en yaygın protokol, Hipermetin Aktarma İletişim Kuralı (HTTP)'dır. Güvenli Hiper Metin Aktarım İletişim Kuralı (HTTPS) ve Dosya Aktarım İletişim Kuralı (FTP) gibi protokollar dosya indirme ve yükleme için desteklenirler.
Translated by Matthew East
Located in serverguide/C/web-servers.xml:38(para)
10.
Apache Web Servers are often used in combination with the <application>MySQL</application> database engine, the HyperText Preprocessor (<application>PHP</application>) scripting language, and other popular scripting languages such as <application>Python</application> and <application>Perl</application>. This configuration is termed LAMP (Linux, Apache, MySQL and Perl/Python/PHP) and forms a powerful and robust platform for the development and deployment of Web-based applications.
Apache Web Sunucuları daha çok <application>MySQL</application> veritabanı yapısı, Üstün Yazı İşlemcisi (<application>PHP</application>) betik dili ve <application>Python</application> ve <application>Perl</application> gibi diğer yaygın betik dilleri kullanılır. Bu yapı LAMP (Linux, Apache, MySQL ve Perl/Python/PHP) olarak adlandırılır ve. Geliştirme ve Web tabanlı uygulama dağıtımları için güçlü ve sağlam platformlar oluşturur.
Translated by Matthew East
Located in serverguide/C/web-servers.xml:43(para)
110 of 4899 results

This translation is managed by Ubuntu'yu Türkçe'ye Çevirenler Takımı, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Cagri Emer, Jeremy Bicha, Matthew East, Volkan Gezer.