Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 4899 results
1.
Web Servers
Webové servery
Translated by Matthew East on 2011-05-22
Located in serverguide/C/web-servers.xml:11(title)
2.
A Web server is a software responsible for accepting HTTP requests from clients, which are known as Web browsers, and serving them HTTP responses along with optional data contents, which usually are Web pages such as HTML documents and linked objects (images, etc.).
Web server je softvér zodpovedný za prijímanie HTTP požiadaviek od klientov, ktoré sú známe pod menom webové prehliadače, tieto požiadavky spracuje a pošle HTTP odpovede obsahujúce dáta, ktorými sú zvyčajne webové stránky v tvare HTML dokumentov spolu s pripojenými objektami (obrázky, atď.).
Translated by Matthew East on 2011-05-22
Located in serverguide/C/web-servers.xml:12(para)
3.
HTTPD - Apache2 Web Server
HTTPD - Apache2 Web Server
Translated by Matthew East on 2011-05-22
Located in serverguide/C/web-servers.xml:17(title)
4.
Apache is the most commonly used Web server on Linux systems. Web servers are used to serve Web pages requested by client computers. Clients typically request and view Web pages using Web browser applications such as <application>Firefox</application>, <application>Opera</application>, <application>Chromium</application>, or <application>Internet Explorer</application>.
(no translation yet)
Located in serverguide/C/web-servers.xml:18(para)
5.
Users enter a Uniform Resource Locator (URL) to point to a Web server by means of its Fully Qualified Domain Name (FQDN) and a path to the required resource. For example, to view the home page of the <ulink url="http://www.ubuntu.com">Ubuntu Web site</ulink> a user will enter only the FQDN:
(no translation yet)
Located in serverguide/C/web-servers.xml:24(para)
6.
www.ubuntu.com
(no translation yet)
Located in serverguide/C/web-servers.xml:29(userinput)
7.
To view the <ulink url="http://www.ubuntu.com/community">community</ulink> sub-page, a user will enter the FQDN followed by a path:
(no translation yet)
Located in serverguide/C/web-servers.xml:32(para)
8.
www.ubuntu.com/community
(no translation yet)
Located in serverguide/C/web-servers.xml:35(userinput)
9.
The most common protocol used to transfer Web pages is the Hyper Text Transfer Protocol (HTTP). Protocols such as Hyper Text Transfer Protocol over Secure Sockets Layer (HTTPS), and File Transfer Protocol (FTP), a protocol for uploading and downloading files, are also supported.
Najčastejšie využívaný protokol na prenos webových stránok je Hyper Text Transfer Protocol (HTTP). Podporované sú tiež protokoly ako Hyper Text Transfer Protocol cez Secure Sockets Layer (HTTPS) a File Transfer Protocol (FTP) – protokol na nahrávanie a sťahovanie súborov.
Translated by Matthew East on 2011-05-22
Located in serverguide/C/web-servers.xml:38(para)
10.
Apache Web Servers are often used in combination with the <application>MySQL</application> database engine, the HyperText Preprocessor (<application>PHP</application>) scripting language, and other popular scripting languages such as <application>Python</application> and <application>Perl</application>. This configuration is termed LAMP (Linux, Apache, MySQL and Perl/Python/PHP) and forms a powerful and robust platform for the development and deployment of Web-based applications.
Webový server Apache sa často používa v kombinácií s databázou <application>MySQL</application> a skriptovacím jazykom Hypertextový preprocesor (<application>PHP</application>) a inými populárnymi skriptovacími jazykmi ako <application>Python</application> a <application>Perl</application>. Takáto konfigurácia sa nazýva LAMP (Linux, Apache, MySQL a Perl/Python/PHP) a je mocnou a robustnou platformou slúžiacou na vývoj a nasadenie webových aplikácií.
Translated by Matthew East on 2011-05-22
Located in serverguide/C/web-servers.xml:43(para)
110 of 4899 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Jeremy Bicha, Matthew East.