Browsing Czech translation

1120 of 52 results
11.
Reading settings...
Čtu nastavení...
Translated and reviewed by Mafiosso on 2011-09-15
Located in screenruler.rb:69
12.
Presenting ruler...
Zobrazuji pravítko...
Translated and reviewed by Mafiosso on 2011-09-15
Located in screenruler.rb:74
13.
Shutting down...
Ukončuje se...
Translated and reviewed by Jan Nekvasil on 2012-05-23
Located in screenruler.rb:80
14.
Screen Ruler Help
Nápověda Obrazovkového pravítka
Translated and reviewed by Mafiosso on 2011-09-15
Located in screenruler.glade:7
15.
<big><b>Keyboard Tips</b></big>
<big><b>Tipy pro klávesnici</b></big>
Translated and reviewed by Mafiosso on 2011-09-15
Located in screenruler.glade:44
16.
<b><i>Arrow Keys</i></b> move the ruler by 1 pixel.
<b><i>Šipkami na klávesnici</i></b> lze pohnout pravítkem o 1 pixel.
Translated and reviewed by Mafiosso on 2011-09-15
Located in screenruler.glade:61
17.
<b><i>Alt + Arrow Keys</i></b> resize the ruler.
<b><i>Alt + Šipky</i></b> zvětšují pravítko.
Translated and reviewed by Mafiosso on 2011-09-15
Located in screenruler.glade:80
18.
Hold <b><i>Shift</i></b> to move or resize faster.
Přidržením <b><i>Shift</i></b> se pohybuje pravítko rychleji.
Translated and reviewed by Mafiosso on 2011-09-15
Located in screenruler.glade:99
19.
<b><i>1</i></b>, <b><i>2</i></b>, <b><i>3</i></b>, <b><i>4</i></b>, <b><i>5</i></b>, and <b><i>6</i></b> keys set ruler metric.
<b><i>1</i></b>, <b><i>2</i></b>, <b><i>3</i></b>, <b><i>4</i></b>, <b><i>5</i></b>, and <b><i>6</i></b> klávesy nastavují délkové jednotky pravítka.
Translated and reviewed by Mafiosso on 2011-09-15
Located in screenruler.glade:118
20.
<b><i>Enter</i></b> key to see menu.
Klávesa <b><i>Enter</i></b> vyvolá menu.
Translated and reviewed by Mafiosso on 2011-09-15
Located in screenruler.glade:137
1120 of 52 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Jan Nekvasil, Mafiosso.