Browsing Bulgarian translation

1120 of 52 results
11.
Reading settings...
Прочитане на настройките...
Translated and reviewed by spacy01 on 2012-10-28
Located in screenruler.rb:69
12.
Presenting ruler...
Представяне на линийката...
Translated and reviewed by spacy01 on 2012-10-28
Located in screenruler.rb:74
13.
Shutting down...
Изключване...
Translated and reviewed by spacy01 on 2012-10-28
Located in screenruler.rb:80
14.
Screen Ruler Help
Помощник на линийката за екрана
Translated and reviewed by spacy01 on 2012-10-28
Located in screenruler.glade:7
15.
<big><b>Keyboard Tips</b></big>
<big><b>Съвети за клавиатурата</b></big>
Translated and reviewed by spacy01 on 2012-10-28
Located in screenruler.glade:44
16.
<b><i>Arrow Keys</i></b> move the ruler by 1 pixel.
<b><i>Клавишите със стрелки</i></b> местят линийката с 1 пиксел.
Translated and reviewed by spacy01 on 2012-10-28
Located in screenruler.glade:61
17.
<b><i>Alt + Arrow Keys</i></b> resize the ruler.
<b><i>Alt +Стрелка</i></b> преоразмерява линиката.
Translated and reviewed by spacy01 on 2012-10-28
Located in screenruler.glade:80
18.
Hold <b><i>Shift</i></b> to move or resize faster.
Задържането на <b><i>Shift</i></b> мести или преоразмерява по-бързо.
Translated and reviewed by spacy01 on 2012-10-28
Located in screenruler.glade:99
19.
<b><i>1</i></b>, <b><i>2</i></b>, <b><i>3</i></b>, <b><i>4</i></b>, <b><i>5</i></b>, and <b><i>6</i></b> keys set ruler metric.
Клавишите <b><i>1</i></b>, <b><i>2</i></b>, <b><i>3</i></b>, <b><i>4</i></b>, <b><i>5</i></b>, и<b><i>6</i></b> променят мерните единици.
Translated and reviewed by spacy01 on 2012-10-28
Located in screenruler.glade:118
20.
<b><i>Enter</i></b> key to see menu.
Клавиша <b><i>Enter</i></b> показва менюто.
Translated and reviewed by spacy01 on 2012-10-28
Located in screenruler.glade:137
1120 of 52 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: spacy01.