Translations by Sergiy Gavrylov

Sergiy Gavrylov has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 60 results
5.
The basic settings for this Screenlet-instance.
2009-10-24
Основні параметри для цього Скрінлета
7.
The X-position of this Screenlet ...
2009-10-24
Горизонтальне розташування Скрінлету ...
9.
The Y-position of this Screenlet ...
2009-10-24
Вертикальне розташування Скрінлету ...
11.
The width of this Screenlet ...
2009-10-24
Ширина Скрінлету ...
13.
The height of this Screenlet ...
2009-10-24
Висота цього Скрінлету ...
15.
The scale-factor of this Screenlet ...
2009-10-24
Масштаб-фактор цього Скрінлету ...
17.
The opacity of the Screenlet window ...
2009-10-24
Прозорість вікна Скрінлету ...
18.
Stick to Desktop
2009-10-24
Приклеїти до стільниці
19.
Show this Screenlet on all workspaces ...
2009-10-24
Показувати цей Скрінлет на всіх робочих місцях ...
20.
Treat as Widget
2009-10-24
Вважати віджетом
21.
Treat this Screenlet as a "Widget" ...
2009-10-24
Сприймати цей Скрінлет як "Віджет" ...
22.
Lock position
2009-10-24
Закріпити позицію
23.
Stop the screenlet from being moved...
2009-10-24
Заборонити переміщення скрінлета...
25.
Keep this Screenlet above other windows ...
2009-10-24
Закріпити Скрінлет поверх інших вікон ...
26.
Keep below
2009-10-24
Завжди знизу
27.
Keep this Screenlet below other windows ...
2009-10-24
Тримати цей Скрінлет під іншими вікнами ...
28.
Draw button controls
2009-10-24
Показувати кнопки управління
29.
Draw buttons in top right corner
2009-10-24
Показувати кнопки в правому верхньому куті
30.
Skip Pager
2009-10-24
Не відображати в перемикачі робочих областей
31.
Set this Screenlet to show/hide in pagers ...
2009-10-24
Показати/приховати цей Скрінлет в перемикачі робочих областей ...
32.
Skip Taskbar
2009-10-24
Не показувати на панелі завдань
33.
Set this Screenlet to show/hide in taskbars ...
2009-10-24
Показати/приховати цей Скрінлет на панелі завдань ...
34.
Resize on mouse scroll
2009-10-24
Зміна розміру коліщатком мишки
36.
Set this Screenlet to ignore/demand DEB requirements ...
2011-04-07
Дозволити цьому скрінлету ігнорувати/вимагати DEB-залежності ...
37.
Allow overriding Options
2009-10-24
Дозволити перевизначення налаштувань
38.
Allow themes to override options in this screenlet ...
2009-10-24
Дозволити темами змінювати налаштування цього Скрінлета ...
39.
Ask on Override
2009-10-24
Запитувати про перевизначення
40.
Show a confirmation-dialog when a theme wants to override
2009-10-24
Показати діалог-підтвердження, коли тема перевизначає налаштування
41.
the current options of this Screenlet ...
2009-10-24
поточні налаштування цього Скрінлета ...
44.
%(package)s %(version)s installed, req %(required)s.
2011-04-07
%(package)s %(version)s встановлений, залежності %(required)s.
45.
Requirements for the Screenlet are not satisfied! Use the package manager of your system to install required packages. REQUIREMENTS: %s
2011-04-07
Залежності для цього скрінлета не відповідають вимогам! Встановіть необхідні пакунки через менеджер пакунків. Потрібні пакунки: %s
46.
Size
2009-10-24
Розмір
47.
Theme
2009-10-24
Тема
48.
Window
2009-10-24
Вікно
49.
Lock
2009-10-24
Блокувати
50.
Sticky
2009-10-24
Прикріпити
51.
Widget
2009-10-24
Віджет
52.
Properties...
2009-10-24
Властивості...
53.
Info...
2009-10-24
Інформація...
58.
This theme wants to override your settings for this Screenlet. Do you want to allow that?
2009-10-24
Ця тема хоче перевизначити параметри цього Скрінлета. Дозволити?
59.
To quit all %s's, use 'Quit' instead.
2009-10-24
Щоб закрити всі %s, використовуйте 'Закрити'.
60.
Really delete this %s and its settings?
2009-10-24
Дійсно видалити %s і всі його налаштування?
61.
Apply
2009-10-24
Застосувати
62.
Apply username/password ...
2009-10-24
Застосувати ім'я/пароль ...
63.
Enter username here ...
2009-10-24
Введіть тут ім'я користувача ...
64.
Enter password here ...
2009-10-24
Введіть пароль ...
65.
Edit Options
2009-10-24
Змінити налаштування
66.
About
2009-10-24
Про
67.
Options
2009-10-24
Налаштування
68.
Themes allow you to easily switch the appearance of your Screenlets. On this page you find a list of all available themes for this Screenlet.
2009-10-24
Теми дозволяють легко змінювати зовнішній вигляд Скрінлетів. На цій сторінці Ви знайдете список всіх доступних тем для цього Скрінлета.