Translations by Milan Slovák

Milan Slovák has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 67 results
2.
No name set for this Screenlet
2009-05-06
Tento Screenlet nemá nastavený názov
3.
No author defined for this Screenlet
2009-05-06
Tento Screenlet nemá nastaveného autora
4.
No info set for this Screenlet
2009-05-06
Tento Screenlet nemá žiadne informácie
5.
The basic settings for this Screenlet-instance.
2009-05-06
Jednoduché nastavenie pre tento Screenlet-instance
6.
X-Position
2009-05-06
X_Pozícia
7.
The X-position of this Screenlet ...
2009-05-06
X_pozícia tohoto Screenletu...
8.
Y-Position
2009-05-06
Y_Pozícia
9.
The Y-position of this Screenlet ...
2009-05-06
Y_pozícia tohoto Screenletu...
10.
Width
2009-05-06
Šírka
11.
The width of this Screenlet ...
2009-05-06
Šírka tohoto Screenletu ...
12.
Height
2009-05-06
Výška
13.
The height of this Screenlet ...
2009-05-06
Výška tohoto Screenletu ...
14.
Scale
2009-05-06
Rozsah
15.
The scale-factor of this Screenlet ...
2009-05-06
Rozsah zobrazenia tohoto Screenletu ...
16.
Opacity
2009-05-06
Priehľadnosť
17.
The opacity of the Screenlet window ...
2009-05-06
Priehľadnosť okna screenletu...
18.
Stick to Desktop
2009-05-06
Prilepiť na Plochu
19.
Show this Screenlet on all workspaces ...
2009-05-06
Zobraziť tento screenlets na všetkých plochách...
20.
Treat as Widget
2009-05-06
Pokladať za Widget
21.
Treat this Screenlet as a "Widget" ...
2009-05-06
Pokládať tento Screenlet za "Widget" ...
22.
Lock position
2009-05-06
Zamknúť pozíciu
23.
Stop the screenlet from being moved...
2009-05-06
Zakázať presunutie tohto Screenletu ...
24.
Keep above
2009-05-06
Stále v popredí
25.
Keep this Screenlet above other windows ...
2009-05-06
Držať tento Screenlet nad ostatnými oknami ...
26.
Keep below
2009-05-06
Stále na pozadí
27.
Keep this Screenlet below other windows ...
2009-05-06
Držať tento Screenlet pod ostatnými oknami ...
28.
Draw button controls
2009-05-06
Zobraz ovládacie tlačítka
29.
Draw buttons in top right corner
2009-05-06
Zobrazí tlačítka v pravom hornom rohu
30.
Skip Pager
2009-05-06
Preskočiť prepínač
31.
Set this Screenlet to show/hide in pagers ...
2009-05-06
Zobrazit/skryť tento Screenlet v zozname plôch ...
32.
Skip Taskbar
2009-05-06
Preskočiť zoznam okien
33.
Set this Screenlet to show/hide in taskbars ...
2009-05-06
Zobrazit/skryť tento Screenlet v zozname okien ...
34.
Resize on mouse scroll
2009-05-06
Zmeniť veľkosť koliečkom myši
37.
Allow overriding Options
2009-05-06
Povoliť prepísanie Nastavení
38.
Allow themes to override options in this screenlet ...
2009-05-06
Povoliť motívom prepisovať vlastnosti tohoto screenletu ...
39.
Ask on Override
2009-05-06
Opýtať pri Prepísaní
40.
Show a confirmation-dialog when a theme wants to override
2009-05-06
Zobrazí potvrdzovacie okno, ked bude motiv žiadat o prepísanie vlastností
41.
the current options of this Screenlet ...
2009-05-06
terajšie nastavenia tohoto Screenletu ...
46.
Size
2009-05-06
Veľkosť
47.
Theme
2009-05-06
Téma
48.
Window
2009-05-06
Okno
49.
Lock
2009-05-06
Uzamknúť
50.
Sticky
2009-05-06
Lepivý
51.
Widget
2009-05-06
Widget
52.
Properties...
2009-05-06
Vlastnosti ...
53.
Info...
2009-05-06
Info ...
58.
This theme wants to override your settings for this Screenlet. Do you want to allow that?
2009-05-06
Tento motív chce prepísať niekteré nastavenia vášho Screenletu. Chcete to povoliť?
59.
To quit all %s's, use 'Quit' instead.
2009-05-06
K ukončeniu všetkých %s's, použi príkaz 'Zavrieť'.
60.
Really delete this %s and its settings?
2009-05-06
Skutočne odstrániť %s a jeho nastavenia?
61.
Apply
2009-05-06
Použiť