Translations by Eduard Hummel

Eduard Hummel has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

122 of 22 results
1.
http://www.screenlets.org/index.php/Get_more_screenlets
2011-08-08
http://www.screenlets.org/index.php/Získať viac screenlets
2011-07-17
http://www.screenlets.org/index.php/Získať_viac_screenlets
2.
No name set for this Screenlet
2011-08-08
Screenlet bez názvu
2011-08-08
5.
The basic settings for this Screenlet-instance.
2011-08-08
Základné nastavenie tohto Screenlet-príklad.
6.
X-Position
2011-08-08
X-Pozícia
7.
The X-position of this Screenlet ...
2011-08-08
X-pozícia tohoto Screenletu...
8.
Y-Position
2011-08-08
Y-Pozícia
9.
The Y-position of this Screenlet ...
2011-08-08
Y-pozícia tohoto Screenletu...
10.
Width
2011-08-08
Formát
35.
Ignore requirements
2011-08-08
Požiadavky odmietnuté
2011-07-17
Ignorovať požiadavky
36.
Set this Screenlet to ignore/demand DEB requirements ...
2011-08-08
Nastavený Screenlet je odmietnutý/požadujú sa DEB potreby ...
2011-07-17
Nastavený Screenlet ignorovať/potreba DEB požiadavky...
42.
?
2011-07-17
?
43.
%(package)s %(version)s required, NOT INSTALLED!
2011-08-08
%(package)s %(version)s požadovaný, NIE JE NAINŠTALOVANÝ!
44.
%(package)s %(version)s installed, req %(required)s.
2011-08-08
%(package)s %(version)s inštalované, req %(required)s.
45.
Requirements for the Screenlet are not satisfied! Use the package manager of your system to install required packages. REQUIREMENTS: %s
2011-08-08
Požiadavky pre Screenlet sú neuspokojivé! Pre váš systém nainštalujte potrebné balíčky v správcovi balíkov. POŽIADAVKY: %s
2011-07-17
Požiadavky pre Screenlet sú neuspokojivé! Používajte správcu balíčkov váš systém nainštaluje potrebné balíčky. Požiadavky: %s
54.
Add one more %s
2011-07-17
Pridať ďalší %s
55.
Delete this %s
2011-07-17
Odstrániť tento %s
56.
Quit this %s
2011-07-17
Ukončiť tento %s