Browsing Slovak translation

1120 of 127 results
11.
All categories
Všetky kategórie
Translated and reviewed by tibbi
Located in src/share/screenlets-manager/screenlets-manager.py:70
12.
Miscellaneous
Všeobecné
Translated and reviewed by tibbi
Located in src/share/screenlets-manager/screenlets-manager.py:71 src/lib/utils.py:308
13.
Important! You are running this application as root user, almost all functionality is disabled. You can use this to install screenlets into the system-wide path.
Dôležité! Spúšťate aplikáciu ako užívateľ root, takmer všetky funkcie sú vypnuté. Tento spôsob môžete použiť na inštalovanie do umiestnenia platného pre celý systém.
Translated and reviewed by tibbi
Located in src/share/screenlets-manager/screenlets-manager.py:109
14.
Warning!
Upozornenie!
Translated and reviewed by tibbi
Located in src/share/screenlets-manager/screenlets-manager.py:110
15.
Unable to connect or launch daemon. Some values may be displayed incorrectly.
Nedá sa pripojiť, ani spustiť démona. Niektoré hodnoty môžu byť zobrazené nesprávne.
Translated and reviewed by tibbi
Located in src/share/screenlets-manager/screenlets-manager.py:137
16.
Error
Chyba
Translated and reviewed by Milan Slovák
Located in src/share/screenlets-manager/screenlets-manager.py:137 src/lib/utils.py:128 src/lib/utils.py:132 src/lib/utils.py:638 src/lib/utils.py:642
17.
Do you really want to permanently uninstall and delete the %sScreenlet from your system?
delete the file
Naozaj chcete natrvalo odinštalovať a odstrániť %s screenlet zo systému?
Translated and reviewed by tibbi
Located in src/share/screenlets-manager/screenlets-manager.py:165
18.
Delete Screenlet
Odstrániť screenlet
Translated and reviewed by tibbi
Located in src/share/screenlets-manager/screenlets-manager.py:165
19.
Do you also want to remove the Screenlet configuration files?
Chcete tiež odstrániť konfiguračné súbory screenletu?
Translated and reviewed by tibbi
Located in src/share/screenlets-manager/screenlets-manager.py:170
20.
Can't delete system-wide screenlets.
Nepodarilo sa odstrániť screenlety aplikované pre celý systém.
Translated and reviewed by tibbi
Located in src/share/screenlets-manager/screenlets-manager.py:174
1120 of 127 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Eduard Hummel, Milan Slovák, tibbi.