Browsing Slovak translation

110 of 127 results
1.
Screenlets daemon
Screenlets démon
Translated by Eduard Hummel
Reviewed by tibbi
Located in src/share/screenlets-manager/screenlets-daemon.py:127
2.
Screenlets Manager
create top menuitems
name/version of this app
Správca screenletov
Translated and reviewed by tibbi
Located in src/share/screenlets-manager/screenlets-daemon.py:169 src/share/screenlets-manager/screenlets-manager.py:55 src/share/screenlets-manager/screenlets-manager.py:1390
3.
Install Screenlet
Inštalovať Screenlety
Translated and reviewed by Milan Slovák
Located in src/share/screenlets-manager/screenlets-daemon.py:171 src/share/screenlets-manager/screenlets-manager.py:970 src/share/screenlets-manager/screenlets-manager.py:996
4.
Get more Screenlets
Získať viac screenletov
Translated and reviewed by tibbi
Located in src/share/screenlets-manager/screenlets-daemon.py:172
5.
Launch Screenlet
Spustiť screenlet
Translated and reviewed by tibbi
Located in src/share/screenlets-manager/screenlets-daemon.py:178
6.
Close all Screenlets
create the bottom menuitems
Zatvoriť všetky screenlety
Translated and reviewed by tibbi
Located in src/share/screenlets-manager/screenlets-daemon.py:185
7.
Restart all Screenlets
Reštartovať všetky screenlety
Translated and reviewed by tibbi
Located in src/share/screenlets-manager/screenlets-daemon.py:186
8.
Quit the Screenlets
Ukončiť všetky Screenlety
Translated and reviewed by tibbi
Located in src/share/screenlets-manager/screenlets-daemon.py:189
9.
This application is released under the GNU General Public License v3 (or, at your option, any later version). You can find the full text of the license under http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt. By using, editing and/or distributing this software you agree to the terms and conditions of this license. Thank you for using free software!
Táto aplikácia je uvoľnená pod GNU General Public License v3 (alebo, podľa vášho uváženia, akejkoľvek neskoršej verzie). Plné znenie licencie nájdete na http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt. Pri použití, editácii a/alebo distribúcii tohto softvéru súhlasíte s podmienkami tejto licencie. Ďakujeme vám za použitie slobodného softvéru!
Translated and reviewed by tibbi
Located in src/share/screenlets-manager/screenlets-daemon.py:291 src/share/screenlets-manager/screenlets-manager.py:658
10.
Install a Screenlet
Nainštalovať screenlet
Translated and reviewed by tibbi
Located in src/share/screenlets-manager/screenlets-daemon.py:323
110 of 127 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Eduard Hummel, Milan Slovák, tibbi.