Translations by Papp Bence

Papp Bence has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 77 results
1.
Screenlets daemon
2010-12-26
Screenlets daemon
2010-12-26
Screenlet démon
7.
Restart all Screenlets
2010-12-26
Összes Screenlet Újraindítása
8.
Quit the Screenlets
2011-01-10
Kilépés a Screenletekből
9.
This application is released under the GNU General Public License v3 (or, at your option, any later version). You can find the full text of the license under http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt. By using, editing and/or distributing this software you agree to the terms and conditions of this license. Thank you for using free software!
2010-12-26
A program GNU General Public License 3. verzió szerint lett kiadva (vagy annál későbbi verzió). Megtalálja a teljes szöveget a licenszben a következő címen http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt. A program szabadon felhasználható, terjeszthető és/vagy módosítható a licensz feltételei és kikötései szerint. Köszönjük, hogy szabad szoftvert használ!
10.
Install a Screenlet
2010-12-26
Screenlet Telepítése
17.
Do you really want to permanently uninstall and delete the %sScreenlet from your system?
2010-12-26
Biztos benne, hogy véglegesen eltávolítja és törli a %sScreenletet a rendszeréről?
18.
Delete Screenlet
2010-12-26
Screenlet Törlése
19.
Do you also want to remove the Screenlet configuration files?
2010-12-26
Elszeretné távolítani a Screenlet beállító fájljait is?
20.
Can't delete system-wide screenlets.
2011-01-10
Az alap Screenletek nem törölhetőek.
21.
Do you really want to reset the %sScreenlet configuration?
2011-01-10
Biztos benne, hogy törli a %sScreenlet beállításait?
2010-12-26
Biztos benne, hogy újraindítja a %sScreenlet konfigurációt?
22.
Reset Screenlet
2010-12-26
Screenlet Újraindítása
33.
Install a new Screenlet, SuperKaramba or Web Widget or Web Application ...
2010-12-26
Új Screenlet, SuperKaramba, Webes Widget vagy Webes Alkalmazás telepítése ...
34.
Permanently uninstall/delete the currently selected Screenlet ...
2011-01-10
Végleg törli a kiválasztott Screenletet ...
36.
Install new theme for this screenlet
2011-01-10
Új téma telepítése ehhez a Screenlethez
39.
New Screenlets Options/Properties
2010-12-26
Új Screenlet Beállításai/Tulajdonságai
40.
Create a Desktop shortcut for this Screenlet
2011-01-10
Indítóikon készítése ehhez a Screenlethez
2010-12-26
Inditóikon készítese ehez a Screenlethez
45.
Only third party
2010-12-26
Csak a mástól származók (third party)
48.
Download more screenlets ...
2011-01-10
Még több Screenlet letöltése ...
2010-12-26
Több Screenlet letöltése...
51.
Auto start on login
2010-12-26
Automatikus indulás bejelentkezéskor
53.
Invalid string: %s.
2010-12-26
Érvénytelen karakterlánc: %s.
55.
Install a new theme for the selected Screenlet
2011-01-10
Új téma telepítése a kiválasztott Screenlethez
58.
This package seams to contain a full Screenlet and not just a theme, please use the screenlet install instead
2011-01-10
Úgy tűnik ez a csomag egy Screenletet tartalmaz és nem egy témát, kérem használja a Screenlet telepítőt
2010-12-26
Úgy tűnik ez a csomag egy Screenletet tartalmaz és nem egy témát, kérlek használd a Screenlet telepítőt
59.
This package doesnt seem to contain a theme
2010-12-26
Úgy tűnik ez a csomag nem tartalmaz témát
62.
Install SuperKaramba Theme
2010-12-26
SuperKaramba Téma Telepítése
63.
Convert Web Widget
2010-12-26
Web Widget Konvertálása
64.
Install Web Application
2011-01-10
Webes Alkalmazás Telepítése
65.
New screenlets atributes..
2010-12-26
Az új Screenlet tulajdonságai...
68.
Widget
2010-12-26
Widget
72.
New Screenlets atributes
2010-12-26
Az új Screenlet tulajdonságai
74.
Web Application Name
2010-12-26
Webes Alkalmazás Neve
75.
There is already a screenlet with that name installed Do you wish to continue?
2010-12-26
Már egy Screenlet telepítve van ezen a néven Mégis folytatja?
76.
Web Application was successfully installed
2011-01-10
Webes Alkalmazás sikeresen telepítve
78.
Please specify a name for the widget
2010-12-26
Adjon nevet a widgetnek
79.
No HTML code found
2010-12-26
Nem található HTML kód
80.
Convert any webpage widget into a Screenlet.
2010-12-26
Más weblap widget Screenletté konvertálása
81.
Step 1 : Find the widget you want to convert
2010-12-26
1. Lépés: Találjon egy konvertálni szánt wigdetet
82.
Step 2 : Copy and Paste the HTML from the widget in the box below
2011-01-10
2. Lépés: Másolja és illessze be a widget HTML kódját a lenti dobozba
2010-12-26
2 Lépés: Másolja és illessze be a widget HTML kódját a lenti dobozba
83.
Step 3 : Give it a name in the box below and click on Ok to convert
2011-01-10
3. Lépés: Írja be a kívánt nevet a lenti dobozba és kattintson az OK-ra a konvertáláshoz
2010-12-26
3 Lépés: Írja be a kívánt nevet a lenti dobozba és kattintson az OK-ra a konvertáláshoz
84.
The name of the widget
2010-12-26
A widget neve
85.
Widget converter
2010-12-26
Widget konvertáló
86.
Widget was successfully converted
2010-12-26
A widget konvertálása sikeres
88.
Screenlets-Manager must now be restarted
2011-01-10
A Screenlet Beállításkezelő most újraindul
2010-12-26
A Screenlet-Beállításkezelő most újraindul