Browsing Estonian translation

1120 of 127 results
11.
All categories
(no translation yet)
Located in src/share/screenlets-manager/screenlets-manager.py:70
12.
Miscellaneous
(no translation yet)
Located in src/share/screenlets-manager/screenlets-manager.py:71 src/lib/utils.py:308
13.
Important! You are running this application as root user, almost all functionality is disabled. You can use this to install screenlets into the system-wide path.
Tähtis! Sa oled selle rakenduse käivitanud juurkasutajana ning peaaegu kõik võimalused on välja lülitatud. Sa võid kasutada seda töölauavidinate paigaldamiseks tervet süsteemi hõlmavasse kataloogi.
Translated by Märt Põder
Located in src/share/screenlets-manager/screenlets-manager.py:109
14.
Warning!
Hoiatus!
Translated and reviewed by Kristjan Siimson
Located in src/share/screenlets-manager/screenlets-manager.py:110
15.
Unable to connect or launch daemon. Some values may be displayed incorrectly.
Ei suuda deemoniga ühenduda ega seda käivitada. Mõned väärtused võivad olla ebatäpsed.
Translated and reviewed by Hendrik Kaju
Located in src/share/screenlets-manager/screenlets-manager.py:137
16.
Error
Tõrge
Translated and reviewed by Hendrik Kaju
Located in src/share/screenlets-manager/screenlets-manager.py:137 src/lib/utils.py:128 src/lib/utils.py:132 src/lib/utils.py:638 src/lib/utils.py:642
17.
Do you really want to permanently uninstall and delete the %sScreenlet from your system?
delete the file
Kas soovid tõesti %sScreenleti oma süsteemist eemaldada ja vastavad failid kustutada?
Translated by Märt Põder
Located in src/share/screenlets-manager/screenlets-manager.py:165
18.
Delete Screenlet
Kustuta töölauavidin
Translated by Märt Põder
Located in src/share/screenlets-manager/screenlets-manager.py:165
19.
Do you also want to remove the Screenlet configuration files?
Kas eemaldada ka töölauavidina seadistusfailid?
Translated by Märt Põder
Located in src/share/screenlets-manager/screenlets-manager.py:170
20.
Can't delete system-wide screenlets.
Ei õnnestu süsteemseid Screenlete kustutada.
Translated and reviewed by Kristjan Siimson
Located in src/share/screenlets-manager/screenlets-manager.py:174
1120 of 127 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Hendrik Kaju, Kristjan Siimson, Märt Põder.